ALTERNATIV / SUPPLERENDE BEHANDLING

Her kan du finne terapeuter:

BEHANDLERORGANISASJONER:

Norsk Forening for Helhetsmedisin (NFHM) 
Blant medlemmene også en del leger / helsepersonell som arbeider 
med alternativ behandling. Organiserer de fleste terapier.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon.
Organiserer de fleste terapier.

Norske Homeopaters Landsforbund

Norske Akupunktørers Hovedorganisasjon

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Organiserer en rekke terapier.

Andre ressurser:

Alternativmedisin.no .  artikler og lenker til 
terapeuter og organisasjoner

Info om alternative behandlere (obs at listen ikke 
er fullstendig, her betaler man for annonseplass)

NYTT / UNDER UTARBEIDING: Brønnøysundregistrene, altbas. 
Offentlig register for alternative behandlere. 

HOLISTISKE SENTRE MED LEGER & ALTERNATIV BEHANDLING:

Balderklinikken i Oslo m. bl.a. lege Bengt Rognlien

Kilden Helse i Oslo m. bl.a. lege Roald Strand

Undersøk også hos: Norsk Forening for Helhetsmedisin (NFHM) 

 

MEDISINSKE HOLISTISKE KLINIKKER UTENLANDS:

Humlegaarden. Dansk holistisk sykehus.

SantaMonica. Klinikk i Polen

Vidarklinikken. Antroposofisk sykehus i Sverige.

Holistisk senter; Lege Søren Ventergodt i Danmark