Mine aner og deres etterslekt 

Ta kontakt om du er i slekt eller om du har opplysninger!!

 

 

Før du ser mer her, les om opphavsrett.  Det er ulovlig å kopiere tekst eller bider fra andres nettsteder for så å publisere det på eget nettsted uten først å ha innhentet samtykke fra rettighetshaveren.  Ved publiseringen må du også navngi opphavsmannen. Ignorere du dette så er det lovbrudd. Men du kan legge lenker fra din egen hjemmeside til andres sider. Klikk på denne teksten for å lese mer om rettslige aspekter.

 

 

Alle aner, oppdatert fra geni

 

Egeland, Herad (Eigeland, Herred) i Vest-Agder:

Min farfars mor kommer fra Egeland, Anders Eigeland og sønnen Gaut Andersen Eigeland (f.1620)
sin slekt (LNR 255 BNR9)

Farfars farsslekt –  oppdateringer på vei

Egeland

 

Bergen, Danske embetsfolk og verden:

Min farmors slekt fra Bergensområdet, her er slekt etter hennes farfar Albert Olsen og Jakobine Jonsdatter,
siste husmannsfolk på Stend (alle navngitt til og med femte ledd)

Min farmors forfedre - denne er under oppdatering

 

Gjennom min farmor har jeg via presten Japhet Heggelund i Etne kommet ganske langt tilbake,
blant annet til gamle danske adelsslekter. Klikk her for å lese mer.

 

 

 

Slekt fra Gaular, Sogn og Fjordane:

Her finner du min mors slekt tilbake til 1700-tallet. Aktuelle gårdsnavn er Birkeflet, Lunde, Lundekvam, Hauge,
Øksland, Myrmel, Årberg, Solås, Viken, Hage, Espeland, Hestad; Årnes, Birkeland, Kvamen,  etc...

 

 Birkeflet70

 

 

Kontaktinfo: Else Egeland,  Bergen, Norway, web: www.else-egeland.org

 

© Else Egeland pr. 02.09.2013