HEALING: FORSKNING OG DOKUMENTASJON
- HVA KAN HEALING HJELPE FOR?

I healing behandles mennesker, ikke isolerte sykdomstilstander. Erfaringsmessig kan vi si at effekt av healing ikke avgjøres av hvilken sykdom eller medisinsk diagnose personen har. Mennesker responderer ulikt på healing. Noen kan oppleve å bli betydelig bedre eller helt friske fra plager hvor skolemedisinen eller andre behandlingsformer ikke har kunnet hjelpe. Enkelte klienter forteller at de også får hjelp for problemer som healeren ikke er informert om. Effekten av healing er individuell, men svært mange som oppsøker healere rapporterer bedring.

Healing er en helhetlig rettet behandling som virker på hele mennesket. Sykdom kan ikke sees isolert fra mennesket og dets totale livssituasjon. Healere mener at tanker og følelser, livssituasjon, sorg, indre spenninger og konflikter kan uttrykkes som det vi kaller fysisk sykdom. Parallelt med kroppslig bedring ser vi nettopp ofte en indre forløsning eller forsoning. Man føler også indre ro, får bedre søvn, mer energi, livsvilje og mer kontakt med følelser.

Forskjellige spørreundersøkelser blant mennesker som har oppsøkt healere viser at omkrig 80 % av brukerne har fått hjelp. Ønsker du mer informasjon om forskning på healing anbefales boken Healing Research I av Dr. Daniel Benor. Under finner du et par ekspertuttalelser om healing og dokumentasjon.

Aarbakkeutvalget i NOU 1998-21; kap. 13.3.4.: Healing - vurdering av dokumentasjon. ...."Det finnes flere studier som viser signifikant effekt av så vel fjernhealing som healing ved berøring ved ulike tilstander. En rekke forsøk viser effekter av healing på enzymer, planter, gjærsopp, kreftceller og mus. Enkelte av disse forsøkene er gjentatt flere ganger og synes å dokumentere en positiv effekt utover kontrollgruppene. Det er gjort mer enn 160 studier på mennesker og cirka to tredjedeler av disse viser positive effekter utover placebo. Noen studier er usikre i det designet er dårlig og/eller det ikke har vært mulige å komme frem til originalartiklene. Andre er godt gjennomført og publisert i anerkjente medisinske tidsskrifter. Utvalgets konklusjon er derfor at en effekt av healing ikke kan avvises. Metoden må anses som kanskje effektiv, men det er ikke mulig å si noe om effekten på enkelte sykdommer eller sykdomsgrupper."

Sosial- og helsedepartementet i Høring til NOU 1998-21, sammendrag, kap.4: ..."Gjennomgangen av den innsendte dokumentasjonen fikk utvalget til å erkjenne, med unntak av akupunktur, homøopati og i en viss grad healing, at den kliniske forskningen omkring effekten av alternativmedisinske behandlingsformer har vært begrenset med hensyn til kvantitet og kvalitet".

Dr. Daniel Benor, forfatter av Healing Research - Holistic Energy Medicine and Spirituality: "Jeg var overrasket over å finne at de 155 publiserte kontrollerte studiene av healing består av mer forskningsmateriale enn hva som foreligger fra de fleste andre komplementære behandlingsformer til sammen. På tross av at mange av studiene var strenge i forskningsdesignet, med kontrollgrupper som skulle få frem eventuelle statisk signifikante effekter av healing, var det få som ble publisert i medisinske tidsskrifter på grunn av redaksjonelt bias overfor emnet. Mer enn et dusin av disse er upubliserte doktoravhandlinger, i hovedsak fra sykepleiere som praktiserer Terapeutisk Berøring i USA". Og videre: "Hadde healing vært en pille, hadde den vært på markedet for lenge siden. Healing er mer dokumentert enn noe medikament på markedet. Healing ville vært en meget populær pille, da den ikke har bivirkninger og kan helbrede og forebygge problemer som moderne medisin i beste fall bare kan lindre".

Liste over studier m.m. (obs: den er svært lang, men ikke fullstendig).


HEALING RESEARCH (Rev. Ed. 2001)
Daniel J. Benor, M.D.

 


E-mail: post@else-egeland.org Web: www.else-egeland.org 

TIL STARTSIDEN

TIL HEALINGSIDEN