HEALING: ARTIKLER OG LENKER

Her finner du blant annet en del eldre artikler jeg har skrevet om healing.

Husk at artikler o.l. har copyright, du kan ikke bruke dette stoffet uten referanser og forfatters
tillatelse
, men - du har lov til å legge lenker fra dine egne hjemmesider.

Healing og helbredelse
(artikkel av Else Egeland, 1997)

Særtrykk (pdf): Healing av Else Egeland. Kap 8 i:
Berit Johannessen (red.) 2008. Komplementær og alternativ behandling. En grunnbok for sykepleiere. Gyldendal Akademisk, Oslo. (Kapittel 8: Healing)

Teorier om healing av Else Egeland
I Alternativt Nettverk nr 4/99

 

Healing som komplementært tilbud
 til kreftpasienter av Else Egeland.
Foredrag på konferansen Komplementær
kreftbehandling mars 2000 .


Healing og den levende prosess.
Artikkel i Impuls - Tidsskrift for
psykologi 3/1994 (pdf)


Informasjonsfolder om healing


Healerringen - Danmark  
Sidene inneholder bl.a. en interessant
sosialogisk studie (under healing - forskning)


NOU 1998 - 21: Alternativ
 Medisin
Offentlig utredning, se 
kap. 6 og 13 vedr. healing.


Noen erfaringer og opplevelser
- pasienter forteller.


National Federation of 
Spiritual Healers (NFSH)
   
The Healing Trust
stiftet i England i 1955.


Positive health -
artikler om healing


FAQs; noen vanlige spørsmål 
om healere og om healing 


The Process of Healing and Growth in
 Psychosynthesis and Christian "Healing
 of the Memories".
 
A.B.Wannamaker


Prosessen for helbredelse og
vekst i psykosyntese og i kristen
 helbredelse av minnene
.
Anett B. Wannamaker, Ph.D


The aura & how to see it...

HEALING OG HELBREDELSE
Finnes det mer enn kjøtt og blod mellom
himmel og jord? Betraktninger omkring
en d
ebatt på Haukeland Sykehus 22.09.97

Det Norske Healerforbundet


Healing som tilbud til stoffmisbrukere i
 Bergen Kommune. Fra årsrapport
 2000. 
Av Else Egeland

Martin Brofman – Foundation Brofman
Healing & clear vision

Healing / T T refereranseliste
(fra 2000)


Forskning på healing

International Society for the 
Study of Subtle Energies and
 Energy Medicine
(ISSSEEM)

James Oschman, forsker og biolog
Bøker om energiforståelse og vitenskap

Wholistic Healing Research (WHR) Portal
Dr. Daniel Benor

Se under produkter og artikler.

Dr. Valerie Hunt
BioEnergy Fields Foundation

ORGONE BIOPHYSICAL
RESEARCH LABORATORY

Orgonomy and Wilhelm Reich

For 25 years, the Institute of Noetic
 Sciences has been at the forefront 
of research and education in
 consciousness and human potential. 

Healing og det medisinske 
enevelde av David Storoy
(Interessant synspunkt)

  Referanseliste: studier og artikler
 med relevans for healing & kreft.
Ikke oppdatert!


 

Web: www.else-egeland.org 

© Else Egeland

TILBAKE TIL STARTSIDEN