Healing

Ordet “healing” betyr å gjenopprette helhet, helbrede. Healing er den eldste behandlingsformen vi kjenner, og omfatter kontakthealing (håndspåleggelse), nærhealing (i energifelter nær kroppen) og fjernhealing (over avstand). Healing er basert på grader av evne, ikke på teoretisk kunnskap. Sentralt her er healerens bevissthetstilstand, fokusert intensjon og formidling av energi. Hensikten er å skape en dynamisk helhet i mennesket, og derved stimulere de iboende selvhelbredende prosesser. Healing kan forklares ut ifra en energimodell som er forenlig med modellene bak mange andre alternative behandlingsformer. Effekt av healing forutsetter ikke tro, og må ikke forveksles med religiøs troshelbredelse.

Healing er en helhetlig behandlingsmetode, metoden er i seg selv rettet mot hele mennesket. Healere tar derfor imot mennesker med alle typer helseproblemer, men kan aldri gi garanti om effekt. Healing kan benyttes i tillegg til medisinsk behandling eller annen terapi. Det er viktig å være oppmerksom på at healere vanligvis ikke har medisinske kunnskaper, og kan derfor ikke diagnostisere eller vurdere sykdomstilstander eller deres alvorlighetsgrad.

Healing er blitt en svært populær behandlingsform i USA, og har også fått sterkt fotfeste innenfor sykepleiemiljøet. Mye av forskningen har vært utført av amerikanske sykepleiere. I England var healing den første av de komplementære behandlingsmetodene som oppnådde offentlig anerkjennelse, og er i dag praktisert på en rekke sykehus og klinikker.

 

KREFT OG NOEN RELEVANTE HEALINGSTUDIER (ajour 1998)

Brannon, J. A Patient Satisfaction Survey for Cancer Patients Experiencing Healing Touch at the Cancer Wellness Center .  http://www.healingtouch.net/research/survey/parti.shtml

Bullock M. Reiki: a complementary therapy for life. Am J Hosp Palliat Care. 1997 Jan-Feb;14(1):31-3. PMID: 9069762; UI: 97222876  

Caudell KA. Psychoneuroimmunology and innovative behavioral interventions in patients with leukemia.  Oncol Nurs Forum. 1996 Apr;23(3):493-502. Review. PMID: 8801510; UI: 96271114

Christiano, C. The Lived Experience of Healing Touch with  Cancer Patients. http://www.healingtouch.net/research/

Collipp, PJ. The Efficacy of Prayer: A Triple Blind Study, Medical Times 1969, 97(5), 201-4.

Cox CL, Hayes JA. Reducing anxiety: the employment of Therapeutic Touch as a nursing intervention. Complement Ther Nurs Midwifery 1997 Dec; 3 (6):163-7.

Dixon , M. Does Healing benefit patients with chronic sympthoms? A quasi-randomized trial in general practice. J. of the Royal Society of Medicine, 1998, Vol 91, 183-188.

Gehlhaart C. Therapeutic touch as adjuvant therapy for cancer pain management. Cancer Pain Update. (36):5-6, 1995 Summer.

Giasson M, Bouchard L. Effect of therapeutic touch on the well-being of persons with terminal cancer.  J Holist Nurs. 1998 Sep;16(3):383-98. PMID: 9849260; UI: 99066122

Guerrero, M.A. The Effects of Therapeutic Touch on State-Trait Anxiety Level of Oncology Patients (Master's thesis) Galveston : University of Texas 1985

Hammarstrøm, B. (ref.) Healingbehandling som komplement till traditionell medisinsk behandling hos patienter med diagnos lungcancer. Akademiska sjukhusets lungklinikk, Uppsala, Sweden . 1997-1998, pilot study. Rapport, foreløpig ikke publisert i med. tidsskrift.

Heidt P Effect of therapeutic touch on anxiety level of hospitalized patients.  Nurs Res 1981 Jan-Feb;30(1):32-7. PMID: 6906014, UI: 81100713

Kemp, Louise Marie The Effects of Therapeutic Touch on the Anxiety Level of Patients with Cancer Receiving Palliative Care (Master's thesis), Canada : Dalhousie University 1994.

Merritt, P.; Randall, D. The Effect of Healing Touch and Other Forms of Energy Work on Cancer Pain.  http://www.healingtouch.net/research

Messenger T, Roberts KT  The terminally ill: serenity nursing interventions for hospice clients. J Gerontol Nurs 1994 Nov;20(11):17-22. PMID: 7995899, UI: 95088314  

Milton D. Alternative and complementary therapies: integration into cancer care. AAOHN J. 1998 Sep;46(9):454-61; quiz 462-3. Review. PMID: 9923206; UI: 99121961

Moreland, K. 1998. The Lived Experience of Receiving the Chakra Connection of Women with Breast Cancer Who Are Receiving Chemotherapy: A Phenomenological Study. University of Windson, Canada.  Healing Touch Newsletter, (1998) Volume 8, Number 3, p. 3, 5.  http://www.healingtouch.net/research

Olson K, Hanson J. Using Reiki to manage pain: a preliminary report. Cancer Prev Control. 1997 Jun;1(2):108-13.  PMID: 9765732; UI: 98438869                                                                     

Olson, M. Immune Response to Therapeutic Touch During Stress. 1993. http://altmed.od.nih.gov/nccam.

Onetto, Brenio & Elguin, Gita H. Psychokinesis in Experimental Tumorgenesis (Abstract of dissertation in psychology, University of Chile 1964), Journal of Parapsychology 1966, 30, 220. (Also in Spanish: Acta Psiquiatrica Y Psicologia America Latina 1968, 14, 47.

Samarel N, Fawcett J, Davis MM, Ryan FM. Effects of dialogue and therapeutic touch on preoperative and postoperative experiences of breast cancer surgery: an exploratory study. Oncol Nurs Forum. 1998 Sep;25(8):1369-76.   PMID: 9766290; UI: 98439427

Smith AL, Laskow L. Intentional Healing in Cultured Breast Cancer Cells. (Alan Smith, MD, 4102 Moller Dr. Pleasanton, CA 94566, USA. Tel. 925-462-6222.) (Udatert)

Snel, Frans WJ J. & Van der Sijde, Peter C. The effect of paranormal healing on tumor growth, Journal of Scientific Exploration 1995, 9(2),  209-221.
Weblink: The Effect of Paranormal Healing on Tumor Growth

Sodergren, Kathleen Anne The Effect of Absorption and Social Closeness on Responses to Educational and Relaxation Therapies in Patients with Anticipatory Nausea and Vomiting During Cancer Chemotherapy (Doctoral dissertation) Minneapolis: University of Minnesota 1993.

Suhr GM, Lushington JA, Brogdon BG. A miraculous cure: spontaneous disappearance of abdominal tumor after “laying on of hands”. American Journal of Roentgenology 1991;157,p 1355.

Widell, Jonna. Healing. En sociologisk undersøgelse. Forskningsprojekt, del 2. Healerringen, Danmark 1999. Hele studien ligger på nettet: www.healerringen.dk  (Bl.a. interessante besskrivelser av positive bieffekter av healing. Flere kreftsyke var med i studien).

Bok som summerer 189 kontrollerte studier av healing:
Dr. Daniel Benor:
Healing Research, Volume I (2001) - Spiritual Healing: Scientific Validation of a Healing Revolution. 1. Popular Editon  2. Professional Supplement.

Web: http://www.wholistichealingresearch.com/Books/Series.htm