SLEKTENE DAHL OG HEGGELUND I SUNNHORDALAND

 

Før du ser mer her, les om opphavsrett.  Det er ulovlig å kopiere tekst eller bider fra andres nettsteder for så å publisere det på eget
nettsted uten først å ha innhentet samtykke fra rettighetshaveren. Ved publiseringen må du også navngi opphavsmannen.
  Ignorere du dette så er det lovbrudd. Men du kan legge lenker fra din egen hjemmeside til andres sider.
Klikk på denne teksten for å lese mer om rettslige aspekter.

 

Kvinnherad


En slektsforskers drøm er å finne historiske personer i slektstreet, blant annet fordi det finnes informasjon om dem og livene de levde. Noen av de danske embetsmennene som kom hit under dansketiden var av "nobel" slekt, så kommer man over en slik så kan det bli riktig så interessant. Min nøkkelperson er presten Japhet (Jeppe) Heggelund. Japhet var gift med Wilhelmine, datter av Mathias Dahl (1694-1764) og Marie Wilhemsdatter Fuiren Frimann (1700-1778). Såvidt jeg kjenner til er det to Heggelund-slekter i Norge. Den ene er etterkommerne etter Japhet (Jeppe) Heggelund, dansk prest i Etne i Kvinnherad. Den andre er slekt etter Christian Michelsen Heggelund (1625-1694), også kalt Skjervøy-kongen. Går man noen generasjoner tilbake har de felles opphav i Jens Christensen Hegelund (1500-1571), borgermester i Ribe, Danmark.

Mathias Dahl var fra Kristiansand og var forvalter av Baroniet Rosendal i 20 år. Hans foreldre var Maren Matiasdatter Rotkier og skipper Niels Pedersen Dahl. Mathias ble meget rik på eiendom gjennom arv fra sin svigerfar. Mathias og Marie er opphavet til det som omtales som Den Sunnhordalandske Dahlsætten.

Marie er født i Kvinnherad og er datter av Willum Clausen Frimann og Maren Pedersdatter Koren Arentz, derfra Frimann og Koren-navnene som går igjen i etterslekten.

Dette har jeg lagt ut på geni.com om Mathias Dahl: "Mathias beskrives som høy, lyshåret og vakker. Familiemann. Han var skrivefør og hadde gode kunnskaper i Hollandsk, P-L.D spør om han kan ha skolegang derfra. Mulig han var sjømann før han kom til Rosendal, men han snakket ikke mye om fortiden sin eller forfedre. Mathias ble rik gjennom arv fra konas far, han fikk bl.a. Indre Fet av svigerfar(og en rekke andre gårder). Mathias var i København og hørte at Ditlef Vibe søkte tjener. Oppsøkte Vibe på hotellet og ble ansatt. Ble så forvalter på Baroniet Rosendahl."  (Kilde: Paul-Lauritz Dahl, privat slekstbok, håndskrevet protokoll datert 1956.)

Det er flere teorier om Matias herkomst:
a) Han er etterkommer av den adelige norske middelalderslekten Dal (viser til slekten Rynning). I Kristiansand bodde det på samme tid som skpper Dahl (Mathias sin far) også kapteinløytnant Offe Dal av den nevnte adelsslekt. Og i Dalenes herresete Sandvik i Kvindherred treffer vi dels i Sunnhordalands-Dahlene, dels i de inngiftede slekter Frimann og Segelcke.
b) En beretning sier at Mathias sin far skal ha stammet fra Hitterø anneks til Flekkefjord (Hitra?)
c) De kan også komme fra gården Nesseldal (Nasledal, Nasselsal) i Vestre Moland sogn, 6-7 km sydvest for Lillesand. Her finner man kilder,men det mangler et ledd. (Riise velger disse i sitt oppsett, men det er usikkert, og det er er dette som ligger på mange slektssider på web). (Kilde: Per Riise: De eldste kjente ledd i den søndhordalandske Dahl-slekt. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XII 1950 s. 397-402.)


De hadde barna Niels Dahl, Wilhelmine Marie Frimann Dahl, Christian Dahl, Johan Koren Dahl, Wilhelm Frimann Dahl og Henning Dahl. Mange kjente Dahl-navn kommer fra denne slekten, og også mange ukjente... Mer om Wilhelmine under.

Her kan du lese mer om noen av disse:   Valenstiftinga: Om gården Handeland

Wilhelmine Marie Frimann Dahl (1729-1828)
giftet seg med presten i Etne; Japhet Heggelund / Hegelund (1714-1794 ), hun var hans tredje ektefelle. De hadde barna: Anne Marie Voigt; Mathias Frimann Dahl von Heggelund; Else Ulrikke Heggelund og Edvard Christie Heggelund (en etterkommer av Edvard har lagt ut info om sin gren på web, klikk på lenken så kommer du dit).   Mathias er "min", han finner du mer om lenger nede her.

Her er en artikkel fra Norsk Slektshistisk Tidsskrift som omhandler Japhet sine foreldre og bakgrunn

Heggelund-diskusjon1 på DIS-forum


Heggelund-slekten skal være knyttet til danske adelsslekter. En tremenning av meg har lagt mine tidligere sleksarbeider inn på geni.com (verdenstreet, hensikten er å koble sammen slekter), og jeg har derfor bygget videre og legger inn det jeg finner etter hvert på samme nettsted. Via dette får jeg mye gratis ved arbeid som andre har gjort, og har også blitt kjent med noen fjerne slektninger med samme hobby. Artig å møte 8-menninger :)

Jeg kjenner til to slektsbøker med relevans her, den ene er forfattet av Brita Heggelund og omhandler hennes linje etter Japhet. Den andre er forfattet av Lambrecht Haugen og omhandler slektene Dahl, Frimann og Segelcke i Sunnhordaland. Sistnevntes kilder er bygdebøker og private slektsnotater. Det står svært lite om min linje der, mulig fordi den går via Japhet og Wilhelmine sin sønn Mathias Frimann Dahl von Heggelund som bodde på Herøy i Sunnmøre det meste av sitt voksne liv. Hans etterkommere ble også født der, med unntak av en sønn som ble født i Bergen før han giftet seg. Så nå sysler jeg med å finne etterkommerne i flere ledd gjennom digitale arkiv og bygdebøker, mer om de under her. 
 

 

Infanterist

Mathias Frimann Dahl Heggelund 1766-1829 (han er min tippx3 oldefar):

Militær bakgrunn: "Elev ved den Matem. skole i Kr.ania 1/5 1783. Kom i tjeneste ca. 1780 - Korp. ved 1. Bergenh. nasj. inf.regt. fra 1/1 1783. - Furer ved de Bergenske gren.komp.er 1/10 1786. - Senere sersj. -  Fenr. à la suite ved 1. Bergenj. nasj. inf. regt. 4/4 1788. - Virk. fenr. 26/9 s.å. - Sek.lnt. ad interim ved Norsk Jegerkorps 26/10 1788 til 19/12 s.å. - så tilbake til regt.et igjen. - Efter hærens omordning sek.Int. ved Bergenh. nasj. inf.regt.s Sogndalske komp. 24/7 1798, men forflyttet til 2. gev. gren.komp. 26/3 1790. - Pr.lnt. ved regt.ets Viske komp. 9.9. 1791, ved S. Hardangerske fra 1793, ved S. Søndmørske fra 1795 og endeling ved de tr.gj. gren.komp.er en kort tid i 1808.  - Kpt.s. kar. 16/9 1803. - Virk. kpt. og chef for N. Søndfjordske komp. 12/5 1808. - Efter ansøkn. pr. gr. av sykelighet meddelt avskjed 9/4 1810 med 180 rdl årl pens." (Olai Ovenstad: Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814).

"Han flyttet til Etne med familien rundt 1816.  Det var reist straffesak mot han i 1828: Som tidligere embetsmann hadde han tillatt seg å skrive ut pass til noen landstrykere uten å forsikre seg om deres identitet. Passene ble oppfattet som falske, og dommen i november 1828 lød på to års festningsarbeid. Innen soningen kom den gamle kapteinen i strid med Johannes Grindheim om en kontrakt hvor Johannes ble beskyld for å ha tilegnet seg hele pensjonen til Hegelund uten å betale av på gjelden hans og uten å gi familien hans mat og klær." (Etneboka 2 s 193).

Mer om han under her  (har mer om etterkommerne, legger snart ut oppdatret liste her).


Søker for tiden mer informasjon om han og om dommen han fikk!

Bildet er tatt på Bergenhus festnings museum, offiser i infanteriet på 1700-tallet. Så slik kan  han ha vært kledd på jobb.

Mathias og hans etterkommere:

Under er en utskrift fra Brothers Keeper over det jeg hadde april 2012, mer kommer.  Er du i slekten eller har opplysninger så ta kontakt!! Bygdebøkene og
slektsboka manger opplysninger om etterslekten til Mathias, så jeg forsker på dem og legger ut på geni.com og her.

Obs når man søker i Digitalarkivet så skrives navnet både som Heggelund, Hegelund og Heglund, jeg har heller ikke klart å være konsekvent..

 

1. Generasjon

 

1.  Mathias Friman Dahl von Hegelund, * 1766 i Enge (Stødle), Etne, Hordaland (sønn av Jeppe (Japhet) Pedersen Hegelund og Wilhelmine Marie Mathiasdatter Dahl), dåp 13.07.1766 i Stødle, Etne, † 18.03.1829 i Haugen, Etne, folketelling 1801 i Romsdal, Herøe, sokn Røvde, gården Eegsund, yrke Gårdbruker, kaptein i det Bergenhusiske infanteri, uteksaminert 1780 i Den Majestetiske Skole i Kristiania, gravlagt 29.03.1829 i Gjerde, Etne.  Elev ved den Matem. skole i Kr.ania 1/5 1783. Kom i tjeneste ca. 1780 - Korp. ved 1. Bergenh. nasj. inf.regt. fra 1/1 1783. - Furer ved de Bergenske gren.komp.er 1/10 1786. - Senere sersj. -  Fenr. à la suite ved 1. Bergenj. nasj. inf. regt. 4/4 1788. - Virk. fenr. 26/9 s.å. - Sek.lnt. ad interim ved Norsk Jegerkorps 26/10 1788 til 19/12 s.å. - så tilbake til regt.et igjen. - Efter hærens omordning sek.Int. ved Bergenh. nasj. inf.regt.s Sogndalske komp. 24/7 1798, men forflyttet til 2. gev. gren.komp. 26/3 1790. - Pr.lnt. ved regt.ets Viske komp. 9.9. 1791, ved S. Hardangerske fra 1793, ved S. Søndmørske fra 1795 og endeling ved de tr.gj. gren.komp.er en kort tid i 1808.  - Kpt.s. kar. 16/9 1803. - Virk. kpt. og chef for N. Søndfjordske komp. 12/5 1808. - Efter ansøkn. pr. gr. av sykelighet meddelt avskjed 9/4 1810 med 180 rdl årl pens. - Gift: fikk i mars 1796 tillatelse til ekteskap med jomfru Abigael Maria Olsenn. (Fra Olai Ovenstad: "Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814" (Norsk Slektshistorisk Forening 1948). Ebok, bind 1, s. 428.)

     http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html?pageNumber=428

    
    --------------------------------

     Fra Herøyboka, Gardar og folk bind III sidene 392 - 394:  Von Hegelund var offiser fra 1783 og var titulert løytnant i 1796, premierløytnant i 1801 og kaptein i 1803. I årene 1803 - 12 var Jon Knutsen Åm forpakter for ham. Hegelund var altså gift med datter til Sivert Olsen på Herøy og tok bosted i Eiksund. Han var der i 18 år og huset var stort og vakkert med utskjæringer og folk kalte det låna. En åker fikk siden navn etter låna, Lånåkren. Det var ikke godt forhold mellom Hegelund og pakterfolket hans. Pakterkona hadde vel av en eller annen grunn forarget seg over den militære herren og at hun ikke lot seg imponere av tittel og uniform lar seg forstå av Hegelund sin klage da han stevnet henne til kommisjons i 1803.Han hadde blitt utskjelt, fortalte han, min Stand og Characther til største Forkleinelse. Hun hadde kalt han en fant og han mente å kunne bevise at han ikke hadde gjort saadanne Gjerninger som maatte henregnes til bemeldte Afskummers Caracther. Det endte med at de ble venner og vel forlikte, i alle fall på papiret - og kona lovet for ettertiden å vise en meer honnet Opførsel.  Kaptein Hegelund hadde gått Den Majestetiske Skole i Kristiania og kom i militær tjeneste rundt 1780. Han tjenestegjorde i Bergenhus Infanteriregiment, Bergenske grenaderkompani, en tid ved Norske Jegerkorps og gikk så tilbake til inf.regimentet, ved S. Hardangerske og siden ved S. Søndmørske kompani. Han var sjef for N Søndfjordske kom. da han i 1810 søkte avskjed på grunn av sviktende helse. Han hadde kongelig utmerkelse for i forbindelse med avskjedssøknaden nevner han Æres Tegn Hans Kongelige Majestæt allernaadigst har benaadet mig med. Han fikk avskjed og 180 rdl i årlig pensjon.  I 1814 flyttet kaptein Hegelund fra Eiksund. Han bodde på Haugen i Etne bruk 1 etter han var dimittert, Etneboka b. 3 s 193. Han døde der.

     Folketelling 1801: Romsdal, Herøe, sokn Røvde, gården Eegsund.bruk nr. 1 (Eiksund / Eeysund) i Herøy. Bodde der 1796 - 1814.

     Lenke til 1801 telling i Rovde, Herøy :http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=63&filnamn=f18011515&gardpostnr=145&personpostnr=1829&merk=1829#ovre

     Han flyttet til Etne med familien rundt 1816. I 1825 kjøpte han et hus av Tolleiv Kambe. Det var reist straffesak mot han i 1828: Som tidligere embetsmann hadde han tillatt seg å skrive ut pass til noen landstrykere uten å forsikre seg om deres identitet. Passene ble oppfattet som falske, og dommen i november 1828 lød på to års festningsarbeid. Innen soningen kom den gamle kapteinen i strid med Johannes Grindheim om en kontrakt hvor Johannes ble beskyld for å ha tilegnet seg hele pensjonen til Hegelund uten å betale av på gjelden hans og uten å gi familien hans mat og klær. (Etneboka 2 s 193).
 

     Han har en uekte sønn Mathias Hegelund døpt 5.8.1792 i Domkirken, mor er Karen Sophie Smidt, fra før han giftet seg med Abigal.

     Ble i november 1828 dømt til to års festningsarbeid for å ha skrevet ut pass til to landstrykere uten å forsikre seg om deres indentitet. Antar han ikke sonet, han døde i Etne året etter (Etneboka 3 s. 193). Han giftet seg med (1) Abigael Marie Sivertdatter Olsen, f. 1773 i Herøy (datter av Sivert Olsen og Anne Olave Jacobsdtr. Berg), † 1839 i Bergen, enke, bosted 1812 i Bergen 11-254 Domkirken, bosted (fam) 1796 - 1814 i bruk nr. 1 Eiksund (Eeysund) i Herøy, bosted (fam) 1815 ? ca: Haugen bnr 1, Etne.  Abigael: Om slekta til Abigael Sivertdatter kan man lese i Herøyboka bind II på side 499/500.  (Les også mer jeg har samlet om dem på denne lenken). Sivert Olsen (1734 - 1812) var først gift med Anne Olave Olsdatter Berg, (Molde??)  (1748 - 1785) og andre gang med Ingeborg Margrete Fransdatter Rødseth, Volda. Anne Olave er mor til Abigael. Forhold til Karen Sophie Smidt, * 1762, folketelling 1801 i hos Sucker bager C F Wiehardt og hustruen i 21. Rode 54 og 55., yrke 1801 tjestepike.

                             Barn:

            2.       i.     Japhet (Jacob) Wilhelm Mathiassen Hegelund * 1798.

            3.       ii.    Sivert Andreas Matiasson Heggelund * 1800.

            4.       iii.   Mathias Dahl Hegelund * 1803.

                      iv.   Anna Olave Bey Hegelund, * 1806, bosted 1843 i Skudesnes, ugift. (Kan det være Berg?)

            5.       v.    Elias Ulrik Heggelund * 1810.

            6.       vi.   Nils Thodal Heggelund * 1815.

                      vii.  Mathias Hegelund, * 1792 i Bergen, dåp 05.08.1792 i Domkirken. U.ekte., bosted 1804 i 12 år, fostersønn hos Jon Andersen i Rode 11, yrke 1809  i tjeneste hos Cancellie Raad Sabye (ved konfirm.).  Undersøkelseskommisjonen: I 1804 er Mathias Heggelund uægte Barn 12 år fostersønn hos Jon Andersen i: Rode 11.  Konfirmasjon: Mathias Hegelund, i tjeneste hos Cancellie Raad Sabye, 1ste Søndag efter Paaske den 4de April 1809,.

                             Bergen, Domkirken, Ministerialbok nr. A 4 (1763-1820), Konfirmerte 1809, side 35. [http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070306660058.jpg

                         

                            

2. Generasjon

 

2.  Japhet (Jacob) Wilhelm  Heggelund, f. 1798 i Herøe, Sunnmøre,, dåp 06.05.1798 i Herøe. Soknepresten til Herøe var en av fadderne, yrke Bakeriarbeider, bakersvenn,, bosted 1829 i 18-143 Bergen (Mollesmauet 10), bosted 1831 i 10-106 Bergen (Sukkerhusgt. 4), bosted 1834 i 11-250, d. 20.03.1870 i 18-186, Skivebakken 44 D - som enkemann, 72 år., gravlagt 25.03.1870 i Domkirken, konfirmert 16.10.1814 i Herøy ("første av drengene").  Han giftet seg med (1) Inger Elisabeth Pedersdatter Bottelsen, 02.04.1829 i Domkirken, f. 07.11.1802 i Nykirken (datter av Peder (Peer) Bottelsen Dahl og Magrete / Margaretha Olsdatter), folketelling 1815 i Bergen 9-54 Nykirken., dåp 14.11.1802, d. 28.04.1836 i i barsel. Domkirken, bosted 1829 i Mollesmauet 10 (18 rode nr 143), bosted (fam) 1865 i 18-72 med Anne Hedevig.  Han giftet seg med (2) Anna Hedevig Dahl, 03.09.1837 i Domkirken (han er enkemann, bakersvenn), f. 1794 i Født Dahl., d. 28.01.1870, bosted 1870 i 18-6 Bergen, gravlagt 03.02.1870.  Han giftet seg med (3) Anne Holm, f. 1791, d. 28.01.1870 i Domkirken, bosted 1870 i 18-6, gravlagt 03.02.1870 i Hustru av bakersvend J. Heggelund.

                             Barn:

            7.       i.     Abigael Marie Heggelund f. 18.12.1829.

            8.       ii.   Anne Margrete Heggelund f. 21.03.1832.

                      iii.  Ericha Bernthine Jacobsd. Heglund, f. 27.10.1834 i Bergen 11-250, d. 01.07.1835.

                      iv.   Anna Lovise Heggelund, f. 20.04.1836, d. 21.04.1836.

                      v.    Inger Elisabeth Heggelund, f. 22.01.1842 i Domkirken, d. 16.10.1843.

 

3.  Sivert Andreas Matiasson Heggelund, f. 1800 i Herøy, Sunnmøre, d. 1886 i  Osnes, Etne., bosted på husmannsplass under Osnes i Etne, yrke Gårdbruker.  Han giftet seg med (1) Else Ulrikke Heggelund, i De var søskenbarn (obs dobbeltføring), f. 1804, d. 1884.  Han giftet seg med (2) Else Ulrikke Hegelund, f. 1804 i Haugen (datter av Edvard Christie Heggelund og Christense Henriksdatter Semb), d. 1886 i Osnes.

                             Barn:

                      i.     Edvard Christie Hegelund, f. 1824 i Osnes, Etne, d. 1828.

            9.       ii.   Wilhelmine Marie Hegelund f. 1826.

                      iii.  Edvardine Christine Hegelund, f. 1829 i Osnes, bosted 1853 til Torvastad.

                      iv.   Henrikke Cathrine Hegelund, f. 1835 i Osnes, bosted 1851 til Karmsund.

                      v.    Severine Hegelund, f. 1837 i Osnes, bosted 1869 til USA.

            10.     vi.   Sivert Andreas Sivertsen Hegelund f. 1839.

                      vii. Abigal Marie Hegelund, f. 1843.

                      viii.       Mattias Dahl Hegelund, f. 1844 i Etne.

 

4.  Mathias Dahl Hegelund, f. 1803 i el 1804. Herrøe, Sundmøre., hendelse I folketelling 1875 også etternavn Dahl, d. 23.03.1882 i Bergen, siste bosted 11-59b, folketelling 1865 i Bergen, Eier gård 111 gate 18, Domkirken., bosted 1865 i 111-18, yrke 1865 Handelsmann / handelsborger., bosted 1832 i til Bergen, yrke 1831 skomagersvend, yrke 1844 enkemand, høkker (handelsmann) ved ekteskap 1844), yrke 1847 ved ekteskap: enkem høker, yrke 1833 Skomakermester, bosted 1833 i 16-46, bosted 1832 i 10-101.  Han giftet seg med (1) Johanne Malene Li, 17.01.1847 i Domkirken, Bergen, Dobbeltbryllup m Niels Dahl?, f. 1826 i Nykirken, Bergen, antall barn (fam) De skal ha hatt 12 barn.  Han giftet seg med (2) Karen Christine Eliasdatter Ræmme, 04.04.1831 i Domkirken, Bergen, f. 1804 i Bergen, Korskirken sokn., antall barn (fam) De skal ha hatt 7 barn.  Han giftet seg med (3) Ingeborg Sophie Horvig / Haarvig, 08.09.1844 i Domkirken. (Hun 16 år) Vigde i Bg 1816-1911., f. 1826 i Bergen, Nykirken Sokn, yrke 1844 pige, antall barn (fam) Skal ha hatt 1 barn.

                             Barn:

                      i.     Marius Heggelund, f. 1848 i Bergen, yrke 1865 Kramboddreng.

                      ii.   Thorgine Heggelund, f. 1853 i Bergen, yrke 1875 Butikjomfru.

                      iii.  Augusta Konstandse Heggelund, f. 1857 i Bergen, yrke 1875 Butikkjomfru.

            11.     iv.   Johanne Mathilde Heggelund f. 19.12.1865.

                      v.    Marthine Dalia Heggelund, f. 25.02.1832 i Bergen, dåp 18.03.1832 i Domkirken.

                      vi.   Berthe Christine Hegelund, f. 12.10.1833 i Bergen, dåp 27.10.1833 i Domkirken.

 

5.  Elias Ulrik Heggelund, f. 1810 i Herøy, folketelling 1865 i Dolm, Hitteren, Bremvog (Sør-Trøndelag), bosted 1832 i Flyttet fra Etne, yrke 1865 Husmann med jord, fisker, bosted 1900 hos sønnen Enok Skjelvik, Frøya, Sør-Trøndelag.  Han giftet seg med Beret K. Pedersdatter, f. 1807 ca i Sør-Trøndelag.

                             Barn:

                      i.     Pauline M Eliasdatter Heggelund, f. 1838 ca i Sør-Trøndelag, folketelling 1865 i Bremvåg, Hitra, Sør-Trøndelag med foreldene, ugift.

            12.     ii.   Johan B. Elisasson f. 1840.

            13.     iiiEnok G Heggelund f. 1845.

 

6.  Nils Thodal Heggelund, f. 1815, folketelling 1865 i Bor i 88d -10 Domkirkens Sogn, bosted 1832 i Flyttet fra Etne, yrke 1856 daglønner, yrke 1851 Skomagersvenn?? Er det rett mann her?, bosted 1851 i 18-47 ?.  Han giftet seg med Gjertrud Christine Lund, 15.06.1856 i Domkirken, Bergen, f. 1823  i Bergen, Domkirken Sogn (datter av Politibetjent Lund), d. 1873.

                             Barn:

                      i.     Jens Heggelund, f. 1850 i Bergen.

                      ii.   Gerhard Johan Heggelund, f. 01.12.1855 i Bergen.

 

 

3. Generasjon

 

7.  Abigael Marie Heggelund, f. 18.12.1829 i Bergen i Mollesmauet 10 (18-143), dåp 17.01.1830 i Domkirken, bosted 18.12.1830 i 18-143 Bergen, bosted 1874 i 18-56 Bergen - Grønnevold 10, d. 18.07.1874 i Domkirken, gravlagt 22.07.1874 i Domkirken.  Hun giftet seg med Henrik Johan Olsen, 09.06.1851 i Domkirken, f. 22.11.1820 i 21-98 Bergen (sønn av Ole Hansen Kuven (Kuen, Kuem) og Marthe Malene Larsdatter (Jacobsd.)), dåp 01.12.1820 i Korskirken, bosted i Født i Øvre Fjeldsmauet 16 (21 rode nr 98), yrke Bakersvenn hos Bastian Reimers, bosted 1845 i 19-14, bosted 1867 i 18-103i, bosted 1880 i 23-222 Ab.B.gt., d. 22.10.1880, gravlagt 28.10.1880 i Sandviken, bosted 1875 i 21-17.

                             Barn:

                      i.     Inger Lisebet Olsen, f. 1851 i Bergen, d. 01.04.1853, gravlagt i Domkirken, bosted 1853 i 16-62 Bergen.

                      ii.   Mons Olai Olsen, f. 1853, d. 1855 i Korskirken.

            14.     iiiHenrikke Marie Olsen f. 31.11.1853.

                      iv.   Jacobine Fransine Olsen, f. 1856 i 10-48 Bergen, d. 02.07.1859, bosted 1859 i 18-144 Bergen - Mollesmauet 12, gravlagt i Domkirken.

                      v.    Henrik Bernhard Olsen, f. 1857 i Bergen, d. 01.04.1863, dødsårsak Skarlagensfeber, bosted 1863 i 18-170 Bergen, gravlagt Domkirken i Bergen.

                      vi.   Henrich Johan Olsen, f. 26.12.1858 i Domkirken, d. 13.01.1859.

            15.     vii. Caroline Rudolfine Olsen f. 13.08.1860.

            16.     viii.       Oluf Johan Olsen f. 27.12.1863.

                      ix.   Henrik Johan Olsen, f. 05.09.1866 i Bergen, dåp 23.09.1866 i Domkirken, d. 09.04.1868 i Bergen, bosted 1868 i 18-156 Bergen - Skivebakken 5., bosted 1875 i 18-144 (FT).

                      x.    Marthe Marie Olsen, f. 02.1868, d. 09.08.1868.

            17.     xi.   Wilhelm Johan Olsen f. 18.03.1869.

                      xii. Marie Olsen, f. 19.12.1870 i Bergen, dåp i Hjemmedøpt, d. 17.02.1871, bosted 1871 i 18-78 Bergen, gravlagt i Domkirken.

 

8.  Anne Margrete Heggelund, f. 21.03.1832 i Bergen (1830 i 1875-telling), dåp 01.04.1832 i Domkirken, d. 04.07.1909 i St. Markevei 35; KK sogn, Bergen, folketelling 1891 i Skudevigsvei 18, enke, under fattigvesen m barna. ???, bosted 1831 i 10-106 Bergen (Sukkerhusgt. 4).  Hun giftet seg med Fredrik Oluf Fredriksen, 01.11.1857 i Domkirken, f. 30.10.1833 i Korskirken 19-43 (sønn av Niels Olay Fredrichsen og Inger Sophie), d. 31.08.1889 i 24-72 SK sogn, Bergen, bosted 1875 i Bergen, 23-193, 2. etg. (FT), yrke 1832 Skomagersvend, yrke 1865 Skomaker, yrke 1889 Konstabel - (kona enke etter etc)., bosted (fam) 1865 i Gård 72 gate 18 Domkirken (FT).

                             Barn:

                      i.     Fredrich Oluf Fredriksen, f. 12.08.1858 i Bergen, 18-48, dåp 09.09.1858 i Domkirken, d. 1859 i ca.

                      ii.   Fredrich Oluf Fredriksen, f. 30.08.1860 i 18-50, dåp 23.09.1860 i Domkirken, yrke 1875 Blikkmakerdreng?? (FT). (Finner han senere i Bergen, er blikkmaker).

                      iii.  Anne Sophie Fredriksen, f. 16.03.1863 i Bergen 18-171, dåp 06.04.1863 i Domkirken, folketelling 1891 i Skudevigsvei 18 med mor og søsken., yrke 1891 Syjomfru ved paraplyfabrikk.

            18.     iv.   Fredrikke Jakobine Fredriksen f. 12.04.1866.

                      v.    Nils Olai Fredriksen, f. 20.10.1868 i Bergen18-168, dåp 15.11.1868 i Domkirken, folketelling 1891 i Skudevigsvei 18 med mor og søsken., yrke 1891 Sadelmagerdreng.

                      vi.   Jakob Vilhelm Fredriksen, f. 08.10.1871 i 18-168, dåp 29.10.1871 i Domkirken, folketelling 1891 i Skudevigsvei 18 med mor og søsken.., yrke 1891 Hotelltjener.

 

9.  Wilhelmine Marie Hegelund, f. 1826 i Osnes, Etne, d. 1911 i Osvåg, Etne.  Hun giftet seg med Lars Erikson Osvåg, f. 1819 i Kidlingetveit, Osvåg, Etne.

                             Barn:

                      i.     Erik Larsson Osvåg, f. 1855 i Osvåg, Etne, bosted Utflyttet 1872.

            19.     ii.   Else Jørgine Larsdatter f. 1858.

                      iii.  Ragnilla Marie Larsdatter, f. 1859 i Osvåg, Etne, d. 1911.

                      iv.   Laurentze Kristine Larsdatter, f. 1863 i Osvåg, Etne, bosted 1881 i utfyttet.

                      v.    Wilhelmine Severine Larsdatter, f. 1865 i Osvåg, Etne, bosted 1884 utflyttet.

                      vi.   Sivert Larsson, f. 1868 i Osvåg, Etne, emigrert i USA.

                      vii. Laurits Larsson, f. 1871 i Osvåg, Etne, bosted 1886 utflyttet.

 

10.  Sivert Andreas Sivertsen Hegelund, f. 1839 i Haugen, Etne, d. 1928 i Osnes, Etne.  Han giftet seg med Kristi Johannesdatter, f. 1839 i Osnes, d. 1926 i Osnes, bosted (fam) i Bruk 7 Osnes.

                             Barn:

                      i.     Kari Heggelund, f. 1866, d. 1951 i Osnes, Etne, bosted i Bergen til 1923.

                      ii.   Else Ulrikke Heggelund, f. 1864, emigrert 1882 til USA.  Hun giftet seg med Bertram Berekvam, f. i Berakvam, Rogaland.

            20.     iiiWilhelmine Christense Heggelund f. 1869.

            21.     iv.   Berta Helene Heggelund f. 1871.

                      v.    Kristine Severine Heggelund, f. 1874, yrke syerske i Bergen.

            22.     vi.   Johannes Andreas Heggelund f. 1876.

                      vii. Sivert Kristian Heggelund, f. 1878.

 

11.  Johanne Mathilde Heggelund, f. 19.12.1865 i 18-111 Domkirken sogn, Bergen.  Hun giftet seg med Karl Johan Untiedt, f. 08.05.1867 i Korskirken sogn, Bergen, bosted 1910 i Haugeveien 1, Bergen.

                             Barn:

                      i.     Astrid Untiedt, f. 18.12.1892 i Værftsbakken 2, Nykriken sogn, Bergen.  Hun giftet seg med Hermann Kaminka, f. i Russland.

                      ii.   Hjørdis Untiedt, f. 07.01.1894 i Værftsbakken 2, Nykirken sogn, Bergen, d. 1897 i Rosenbergg. 17, Bergen.

            23.     iiiFritjof Untiedt f. 20.11.1896 i Bergen.

                      iv.   Klaus Untiedt, f. 20.09.1898 i Bergen, d. i Seattle, King, WA, USA.  Han giftet seg med Johanne ?.

 

12.  Johan B. Elisasson, f. 1840 i Hitra, Sør-Trøndelag, folketelling 1900 i Bekkevold, Strinden, folketelling 1875 i  På Survig i Strinda, losjerende m kona, dagarbeider.  Han giftet seg med Erikka Eriksdatter Eliasen, f. 1849 i Strinden, Sør-Trøndelag.

                             Barn:

                      i.     Berntine Gurine Eliasen, f. 1874 i Strinden, Sør-Trøndelag.

                      ii.   Jenny Elfrida Eliasen, f. 1884 i Strinden, Sør-Trøndelag.

                      iii.  Marie Annette Eliasen, f. 1888 i Strinden, Sør-Trøndelag.

                      iv.   Margit Bergliot Eliasen, f. 1891 i Strinden, Sør-Trøndelag.

 

13.  Enok G Heggelund, f. 1845 i Hitra, Sør-Trøndelag, folketelling 1900 i Skjelvik gård i Frøiens herad, Sør-Trøndelag., yrke 1900 husmann med jord og fisker.  Han giftet seg med Martha Baardsdatter, f. 1845 i Stikstad, Værdalen, Nord-Trøndelag.

                             Barn:

                      i.     Anton Heggelund, f. 1876, folketelling 1900 i u.g., bor hos foreldrene på Skjelvik i Frøiens Herad, yrke 1900 Fisker.

                      ii.   Bernard Heggelund, f. 1872, folketelling 1900 i ugift, midlertidig bosatt Sørburøen gård, Frøien, bosted 1900 i Fast adresse er i Skjelvik hos foreldene, yrke Lærer.

 

 

4. Generasjon

 

14.  Henrikke Marie Olsen, f. 31.11.1853 i Bergen, i Marken, Domkirkens Sogn, bosted 1875 i 18-144, logerende m flere andre søsken, forsørges av faren. Moren døde året før, d. 09.12.1910 i Bergen. døpt 26.12.1853 i Korskirken, gravlagt 15.12.1910 i Korskirken (KK og KA?).  Hun giftet seg med John Albertsen Steen, f. 22.02.1853 i Stend, Fana (Klungervoll husmannsplass) (sønn av Albert Henrich Olsen og Jakobine Jonsdatter), yrke 1865 FT Rebslagerarbeider (var 12 år!), yrke 1875 FT Smedesvend (i Bergen?, tilreisende til Fana), yrke Fengselssmed / slottar Bergen Kretsfengsel?, yrke 1900 FT Fyrbøter distriktsfengselet, yrke Vaktmesterassistent? (ref. kirkebok), bosted 1900 FT i Fjeldsmug søndre 6B, d. 24.01.1937 i Fana (Villa Tresli), gravlagt 30.01.1937 i Fana kirke - familiegravstedet. Grav står ennå., bosted (fam) 1910 FT i Bispengaten 6B, bosted 1891 i Vincent Lungesgate 23.

                             Barn:

            24.     i.     Albert Johan Steen f. 1878.

            25.     ii.   Henrikke Jakobine Steen f. 05.05.1883.

            26.     iiiJohanne Amalie Serenne Steen f. 16.12.1885.

            27.     iv.   Astrid Marie Steen f. 22.07.1888.

                      v.    Harald (Herold Martin) Steen, f. 25.10.1891 i Bergen?, emigrert i San Pedro, California, USA, yrke Styrmann, d. 18.05.1967 i California, gravlagt i Fana kirke.  Han giftet seg med (1) Carola (tysk).  Han giftet seg med (2) Marit Rødland, f. i Lyngdal, yrke Sykepleier.

 

15.  Caroline Rudolfine Olsen, f. 13.08.1860 i 18-72 , Domkriken sogn, Bergen.  Hun giftet seg med Ole Martin Olsen, f. 11.12.1860 i Bergen.

                             Barn:

                      i.     Maria Christina (Olsen), f. 23.12.1885 i 1-75 Nykirken sogn, Bergen.

            28.     ii.   Olaf Martin Olsen f. 18.02.1887.

                      iii.  Arthur Ingolf Olsen, f. 04.10.1891 i Nordnessm. 9, Nykirken sogn, Bergen.

                      iv.   Theodor Arnold Olsen, f. 28.06.1889 i Nordnessmuget 4, Bergen.

                      v.    Arthur Johan Olsen, f. 06.04.1893 i Nordnessmuget 4, Bergen.

                      vi.   Olefine Caroline (Olsen), f. 21.11.1894 i Nordnessmug 4 , Bergen.

                      vii. Finn Kristian Olsen, f. 25.12.1896 i Nordnessmuget 4, Bergen.

                      viii.       Hilmar Heggelund Olsen, f. 21.09.1901 i Nordnessmuget 4, Bergen.

                      ix.   Gerda (Olsen), f. 01.05.1899 i Nordnessmuget 4, Bergen.

 

16.  Oluf Johan Olsen, f. 27.12.1863 i Domkirken sogn, Bergen, dåp 24.01.1864 i 18-156 Domkirken, d. 07.10.1901 i Korskirken, bosted 1901 i H. Wergelandsg. 1a 2 etg, yrke 1887 Skreddersvend, bosted 1885 i Banesmuget 5  11-97, bosted 1893 i Strangeplass 5.  Han giftet seg med Anne Pedersen Gyldenskog, 01.05.1887, f. 1861 el 1860 i Gryten prestegjeld; Romsdahls amt (datter av Peder Hansen Gyldenskov og Anne Iversdatter), folketelling 1865 i 1539 Reuma, Møre og Romsdal, Gryten.

                             Barn:

                      i.     Astrid Olsen, f. 23.02.1887 i Nedre Banesmug 3, Domkirken sogn (data fra ft 1910), folketelling 1810 i Haakonsgate 13 med mor og søster.

            29.     ii.   Olga Johanna Horn (Olsen) f. 31.12.1892.

 

17.  Wilhelm Johan Olsen, f. 18.03.1869 i Domkriken sogn, Bergen, folketelling 1910 i Skreddersvenn, bor i Mariboes gate 10 i Oslo, yrke 1891 Skreddersvenn.  Han giftet seg med (1) Karoline Augusta Hansen, f. 1866 i Kristiania  (evt 1864??), d. i (før 1902), yrke Syerske, strykerske, bosted (fam) 1891 FT i Tverrsmuget 12, Bergen, bosted (fam) 1893 i Cappes vei 20, Bergen.  Han giftet seg med (2) Bergette Olsen, f. 28.11.1879 i Arendal.

                             Barn:

                      i.     Hendrik August, f. 15.06.1889 i Bergen, dåp 07.07.1889 i Johanneskirken, bosted 1900, yrke 1900.

                      ii.   Wilhelm Johan, f. 23.03.1891 i Bergen, dåp 14.04.1891 i Nykirken.

                      iii.  Aagot Marie, f. 19.05.1893 i Bergen, dåp 18.06.1893 i Domkirken.

                      iv.   Paula, f. 29.01.1903 i Arendal.

                      v.    Olaf Olsen, f. 17.05.1905 i Arendal.

                      vi.   Vilhelmine, f. 28.08.1907 i Arendal.

                      vii. Ester, f. 27.07.1910 i Oslo.

 

18.  Fredrikke Jakobine Fredriksen, f. 12.04.1866 i 18-72, dåp 13.05.1866 i Domkirken, folketelling 1891 i Skudevigsvei 18,  m mor, søsken, datter., bosted 1887 i 17-3, yrke 1891 Syerske ved paraplyfabrikk.  Hun giftet seg med Adolf Karsten Olsen, i Reg som enke i FT 1891., f. 1861, yrke Skreddersvend.

                             Barn:

                      i.     Hildur Margrete Laura Olsen, f. 08.12.1886 i Bergen 17-3, dåp 23.01.1887 i Korskirken.

 

19.  Else Jørgine Larsdatter, f. 1858 i Osvåg, d. 1937 i Rygg, Etne.  Hun giftet seg med Ola Gunnarson Rygg, 1883, f. 1854 i Tesdal, Etne, yrke Var to ganger i USA og arb. på jernbanen, men ville ikke bo der., bosted (fam) i Rygjaneset, Etne, Bruk 7 Rygg.

                             Barn:

                      i.     Gurine Laurentse Rygg, f. 1883 i Rygg, Etne, emigrert 1899 til USA.

                      ii.   Wilhelmine Marie Rygg, f. 1885, emigrert til USA.

                      iii.  Gunnar Rygg, f. 1867.

                      iv.   Laurits Rygg, f. 1888, emigrert 1909 til USA.

                      v.    Martin Rygg, f. 1891, emigrert 1910 til USA.

                      vi.   Ole Emil Rygg, f. 1893, d. 1985 i Vad.  Han giftet seg med (1) Anna Serine Eriksdatter, 1920, f. i Vad, Etne, d. 1946 i Vad, Etne, bosted (fam) i Vad, Etne, Bruk 8.  Det er ingen barn i dette ekteskap. Han giftet seg med (2) Inga Marie Opheim, 1947.  Det er ingen barn i dette ekteskap.

                      vii. Emilie Gurine Rygg, f. 1895, emigrert 1912 til USA.

                      viii.       Gjerlaug Severine Rygg, f. 1898, d. 1931.

            30.     ix.   Bertine Marie Rygg f. 1901.

 

20.  Wilhelmine Christense Heggelund, f. 1869.  Hun giftet seg med David Bottolfsen, 1952.

                             Barn:

            31.     i.     Wilhelm Andreas Bottolfsen f. 1909.

 

21.  Berta Helene Heggelund, f. 1871, d. i Bergen.  Hun giftet seg med (1) Tolleiv Åstvedt.  Forhold til Johannes Johannesen Oppheim, f. i Ølen.

                             Barn:

                      i.     Aksel Johannes, f. 1889.

 

22.  Johannes Andreas Heggelund, f. 1876 i Osnes, Etne, d. 1935 i Auestad.  Han giftet seg med Kari Johannesdatter, f. 1866 i Tesdal, d. 1951 i Auestad.

                             Barn:

                      i.     Kristense Serine Heggelund, f. 1901 i Høyland, d. 1916 i Auestad.

            32.     ii.   Jenny Severine Heggelund f. 1904.

 

23.  Fritjof Untiedt, f. 20.11.1896 i Bergen.  Han giftet seg med Sonja Untiedt (Herzberg), f. 18.04.1909, d. i Bergen.

                             Barn:

                      i.     Arne Johan Untiedt (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Else Untiedt (Torsnes), (detaljer utelatt).

            33.     ii.   Britt Hertzberg Untiedt (detaljer utelatt).

 

 

5. Generasjon

 

24.  Albert Johan Steen, f. 1878 i Bergen, yrke Konditormester. Konditori i Sandviken., folketelling 1900 i Baglergade 2A, Konditorsvenn, bosted i Hans Hauges gate, bosted i Alversund, Marie kjeksfabrikk, bosted i Klokkarvik på sine gamle dager.  Han giftet seg med Tina Karina Kvalheim, i før 1900, f. 14.08.1875 i Kvalheim, Manger (Bøvågen), d. 1936.

                             Barn:

            34.     i.     John Ragnvald Steen f. 12.10.1901.

            35.     ii.   Harriet Steen.

                      iii.  Håkon Steen, f. 17.01.1910 i Radøy, hendelse Var i London / undergrunnsbev. under krigen, ingen barn (per) yrke Direktør NKP, d. 1980.  Han giftet seg med Edith Jakobsen, f. 23.02.1907, d. 1992.

 

25.  Henrikke Jakobine Steen, f. 05.05.1883 i Bergen, bosted i Laksevåg, Bergen, bosted i Sjømennenes Aldershjem, Bergen, d. 08.03.1972 i Bergen.  Hun giftet seg med Johannes Eriksen, yrke Handelsreisende, f. 17.05.1880, d. 07.02.1930.

                             Barn:

            36.     i.     Leif Erichsen f. 24.04.1905.

            37.     ii.   Aud Erichsen f. 27.11.1921.

                      iii.  Henrik Erichsen, f. 15.07.1910, d. 11.02.1950 i Bilulykke, yrke NRK.  Han giftet seg med Randi Knudsen.  Det er ingen barn i dette ekteskap.

            38.     iv.   Olaf Erichsen f. 15.08.1907.

 

26.  Johanne Amalie Serenne Steen, f. 16.12.1885 i Bergen, bosted i Sandviken / Rothaugen Skole, d. 27.07.1970.  Hun giftet seg med Olav Nikolai Knutson Gjesdal, f. 15.08.1882, yrke Vaktmester Rothaugen Skole / Kristi Krybbe, bosted i Sandviken / Rothaugen Skole, d. 15.06.1962, bosted (fam) i St Olavsvei, Bergen.

                             Barn:

                      i.     Olga Gjesdal, f. 21.02.1907, d. 03.06.1981, ugift.

            39.     ii.   Knut Johan Gjesdal f. 17.02.1909.

            40.     iiiSolveig Gjesdal f. 27.10.1912.

            41.     iv.   Ruth Nicoline Gjesdal f. 25.01.1914.

                      v.    Carsten Gjesdal, f. 17.01.1919, d. 1986, ugift.

            42.     vi.   Olaf Johannes Gjesdal f. 05.12.1926.

 

27.  Astrid Marie Steen, f. 22.07.1888 i Bergen, bosted i Bispengaten 6 B (vokste opp der), bosted i NY 5th avenue i 7 år (til 1919?), bosted 1919 i Fana, Villa Tresli, d. 20.05.1970 i Fana.  Hun giftet seg med Kristian Kristiansen Egeland, 16.10.1911 i Korskirken sokn Bergen, f. 04.12.1880 i Egeland, Herad (sønn av Christian Olsen Egeland og Sara Malene Reinertsen), døpt 06.01.1881 i Herad Kirke, konfirmert 06.10.1895 i Herad, bosted 1895 i Egeland, hendelse 10.12.1897 i Gikk til Flekkefjord, mønstret på seilskute, bosted 1900 FT i Meland, Herad, yrke Skipsfører, utdanning Styrmannskole i Haugesund, Skipperskole Bergen, eiendom 1919 Fana (Villa Tresli), d. 12.01.1973 i Fana.

                             Barn:

                      i.     Else Egeland, f. 04.10.1919 i Fana, d. 29.12.1937.

            43.     ii.   Alf Egeland f. 26.09.1921.

                      iii.  Jan Henrik Egeland, f. 1929, d. 06.05.1930 i Fana.

 

28.  Olaf Martin Olsen, f. 18.02.1887 i 1-75 Nykirken sogn, Bergen, d. 1958 i Bergen.  Han giftet seg med Anna Magdalena Olsen (Øvsthus), f. 04.07.1884 i Bergen, d. 25.06.1959.

                             Barn:

            44.     i.     Erna Olufine Lund (Olsen) f. 29.09.1912.

 

29.  Olga Johanna Horn (Olsen), f. 31.12.1892 i Strangeplass 5 , Bergen, dåp 1893, d. 1940 i Oslo - gravl. Vestre Gravlund, folketelling 1910 i Haakonsgate 13 med mor og søster.  Hun giftet seg med Rolf August Horn, f. 21.08.1892 i Halden, Østfold, d. 23.02.1968 i Oslo, yrke 1910 Kontorist jernb Bergen.

                             Barn:

                      i.     Bjørn Horn, f. 18.08.1917 i Oslo, d. 23.02.2003 i Oslo.  Han giftet seg med Grete, f. 02.03.1920, d. 24.01.1994 i Oslo.

 

30.  Bertine Marie Rygg, f. 1901, d. 1968 på Rygg, Etne.  Hun giftet seg med Helge Auestad, f. 1903 i Kaldheim, d. 1973 i Rygg, Etne, yrke Småbruker, vegarbeider, bosted (fam) på Bruk 7 Rygg (skjøte  fra Bertines mor i 1938).

                             Barn:

                      i.     (Albin) Sigvard Auestad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Bjørg Hordnes, (detaljer utelatt).

            45.     ii.   Olaf Edvard Auestad (detaljer utelatt).

 

31.  Wilhelm Andreas Bottolfsen, f. 1909 i Bergen, d. 1977 i Osnes, Etne, yrke Maskinist, drosjeeier.  Han giftet seg med Alice Marjorie Everingham, f. i England, yrke sykepleier, bosted (fam) i Osnes og Bergen.

                             Barn:

                      i.     William David Bottolfsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med I. Jensen, (detaljer utelatt).

                      ii.   Jan Bottolfsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Berit Irene Nilsen, (detaljer utelatt).

 

32.  Jenny Severine Heggelund, f. 1904, d. 1986 i Auestad.  Hun giftet seg med Hans Lura, f. 1913 i Klepp, d. 1978 i Auastad, bosted (fam) i Bruk 12 Auastad.

                             Barn:

                      i.     Judit Karin Lura (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Edvard Sivertsen, (detaljer utelatt).

            46.     ii.   Tora Gurine Lura (detaljer utelatt).

 

33.  Britt Hertzberg Untiedt (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Egil Bjørgan, f. 29.01.1935 i Bergen, d. 2009 i Spania.

                             Barn:

            47.     i.     Torill Untiedt Bjørgan (detaljer utelatt).

 

 

6. Generasjon

 

34.  John Ragnvald Steen, f. 12.10.1901 i Alversund (Alverflaten), Radøy, d. 19.11.1986.  Han giftet seg med Margit Johnsen, f. i Alverstrømmen, Radøy.

                             Barn:

            48.     i.     John Martin Steen (detaljer utelatt).

            49.     ii.   Harriet Steen (detaljer utelatt).

            50.     iiiTurid Steen (detaljer utelatt).

 

35.  Harriet Steen, f. i Bergen, d. 1938 i Døde i barsel.  Hun giftet seg med Hans Smith Johannessen, yrke Banksjef i Bergen?.

                             Barn:

            51.     i.     Harriet Smith Johannessen (detaljer utelatt).

 

36.  Leif Erichsen, f. 24.04.1905 i Bergen, bosted i Laksevåg, Bergen, d. 03.11.2002 i ? Bergen.  Han giftet seg med Marta Kvamme, f. 21.03.1905, d. 23.09.2000 i ?.

                             Barn:

            52.     i.     Jan Erichsen (detaljer utelatt).

 

37.  Aud Erichsen, f. 27.11.1921 i Bergen, bosted i Bergen, d. 11.06.2000 i Bergen.  Hun giftet seg med Asbjørn Alvær, f. 12.05.1915, d. 03.02.2004, bosted i Bergen.

                             Barn:

            53.     i.     Venke Alvær (detaljer utelatt).

            54.     ii.   Bjørn Alvær (detaljer utelatt).

            55.     iiiStein Alvær (detaljer utelatt).

 

38.  Olaf Erichsen, f. 15.08.1907, bosted i Paradis, bosted i Laksevåg, yrke Jurist. Rådmann i Laksevåg, d. 16.02.1985.  Han giftet seg med Sigrid Rokne, f. 31.12.1907 i Voss, d. 07.12.1991.

                             Barn:

            56.     i.     Sissel Erichsen (detaljer utelatt).

            57.     ii.   Giske Erichsen (detaljer utelatt).

                      iii.  Olav Rokne Erichsen (detaljer utelatt).

 

39.  Knut Johan Gjesdal, f. 17.02.1909 i Bergen, utdanning 1934 Teologisk embetseksamen MF Oslo, bosted 1949 i Samnanger., yrke Sogneprest (Jf Samnanger II s. 135).  Han giftet seg med Elisabeth Andersen, f. 18.05.1913 i Gjøvik (datter av Kaspar Andersen og Hansina Larsen).

                             Barn:

                      i.     Svein Gjesdal (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Sissel, (detaljer utelatt).

                      ii.   Jan Olaf Gjesdal (detaljer utelatt).

                      iii.  Kari Gjesdal (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Oddbjørn Aardalen, (detaljer utelatt).

 

40.  Solveig Gjesdal, f. 27.10.1912.  Hun giftet seg med Olav Farsund, f. 01.05.1912 i Førde i Sunnfjord.

                             Barn:

            58.     i.     Helge Farsund (detaljer utelatt).

                      ii.   Gunnar Farsund, bosted 2008 i Oslo, yrke Prest, ugift.

                      iii.  Arne Farsund, bosted i Os, yrke Lærer.  Han giftet seg med Torunn.

 

41.  Ruth Nicoline Gjesdal, f. 25.01.1914, d. 2008 i ca, bosted 2006 i Skytterveien, Sandviken.  Hun giftet seg med Hans Hansen Løviknes, f. 12.08.1912 i Kalvåg, Bremanger, d. 07.07.1994.

                             Barn:

            59.     i.     Randi Løviknes (detaljer utelatt).

 

42.  Olaf Johannes Gjesdal, f. 05.12.1926 i Bergen, bosted 2006 i Øvre Sollien 4, Bergen. Tlf. 911 63384.  Han giftet seg med Astrid Ruth Hilland, f. 17.02.1930 i Alverstraumen, d. 24.05.2008 i Bergen.

                             Barn:

                      i.     Ruth Gjesdal, bosted i Haugesund.  Hun giftet seg med Alf Kristian Hustvedt.

            60.     ii.   Olav Arild Gjesdal.

            61.     iiiAnne-Lise Gjesdal.

 

43.  Alf Egeland, f. 26.09.1921 i Fana, yrke Avdelingssjef Bergensmeieriet, d. 24.01.2010 Fana.  Han giftet seg med Hulda Birkeflet, 1956 i Fana kirke, f. 25.06.1933 i Sande, Gaular, Sogn og Fjordane (datter av Brynjulf Olsson Birkeflet og Helena Simonsdtr. Lunde), yrke Hjelpepleier, d. 02.07.2003 i Fana.

                             Barn:

            62.     i.     Brynjulf Egeland (detaljer utelatt).

                      ii.   Else Egeland (detaljer utelatt).

 

44.  Erna Olufine Lund (Olsen), f. 29.09.1912 i Bergen, d. 11.02.2010.  Hun giftet seg med Ragnvald Lund, f. 13.08.1909 i Bergen, d. 30.01.1993 i Fana, Bergen.

                             Barn:

                      i.     Karen Elisabeth Lund (detaljer utelatt).

            63.     ii.   Ragnhild Lund Salbu (detaljer utelatt).

 

45.  Olaf Edvard Auestad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Lise Erdal, (detaljer utelatt).

                             Barn:

            64.     i.     Britt Marie Auestad (detaljer utelatt).

                      ii.   Helge Auestad (detaljer utelatt).

                      iii.  Oddbjørg Auestad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Eivind Steinsbø, (detaljer utelatt).

                      iv.   Ingvar Auestad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Grete Sandven, (detaljer utelatt).

 

46.  Tora Gurine Lura (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Arne Lye, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Kari Janne Lye (detaljer utelatt).

 

47.  Torill Untiedt Bjørgan (detaljer utelatt).  Partner med Hernan del Valle, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Alexander Untiedt Bjørgan (detaljer utelatt).

 

 

7. Generasjon (kun de som har barn er kommet med i utskriften)

 

48.  John Martin Steen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Marianne Mikalsen, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Marit Steen (detaljer utelatt).

                      ii.   Haakon Steen (detaljer utelatt).

                      iii.  Anette Steen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Frank Higgins, (detaljer utelatt).

 

49.  Harriet Steen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Edvin Fiskeseth, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Trond Fiskeseth (detaljer utelatt).

                      ii.   Sølvi Fiskeseth (detaljer utelatt).

                      iii.  Lillian Fiskeseth (detaljer utelatt).

                      iv.   Elin Fiskeseth (detaljer utelatt).

 

50.  Turid Steen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Egil Bjørge, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Eirik John Gurigard (detaljer utelatt).

                      ii.   Morgan Bjørge (detaljer utelatt).

                      iii.  Helen Bjørge (detaljer utelatt).

 

51.  Harriet Smith Johannessen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Alf Kjeilen, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Gunnar Kjeilen (detaljer utelatt).

                      ii.   Nina Elisabeth Kjeilen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Helgesen, (detaljer utelatt).

                      iii.  Tore Kjeilen (detaljer utelatt).

 

52.  Jan Erichsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Else Lunde, (detaljer utelatt).

                             Barn:

            65.     i.     Leif Erichsen (detaljer utelatt).

            66.     ii.   Lars Henrik Erichsen (detaljer utelatt).

            67.     iiiKari Erichsen (detaljer utelatt).

 

53.  Venke Alvær (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Helge Håvardstun, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Stig Håvardstun (detaljer utelatt).

            68.     ii.   Hilde Håvardstun (detaljer utelatt).

 

54.  Bjørn Alvær (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Aase Solveig Braathen, (detaljer utelatt).

                             Barn:

            69.     i.     Kyrre Alvær (detaljer utelatt).

            70.     ii.   Sverke Alvær (detaljer utelatt).

                      iii.  Sindre Alvær (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Nora Bredholt, (detaljer utelatt).

 

55.  Stein Alvær (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Mona Skåtheimsvik, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Anette Alvær (detaljer utelatt).

                      ii.   Erik Lee Alvær (detaljer utelatt).

 

56.  Sissel Erichsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Erik Bye Kjelstad, (detaljer utelatt).

                             Barn:

            71.     i.     Ingrid Kjelstad (detaljer utelatt).

            72.     ii.   Karl Erik Kjelstad (detaljer utelatt).

            73.     iiiAnne Cecilie Kjelstad (detaljer utelatt).

 

57.  Giske Erichsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Per Berg, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Brita Berg (detaljer utelatt).

            74.     ii.   Amund Berg (detaljer utelatt).

                      iii.  Anne Mathilde Berg (detaljer utelatt).

 

58.  Helge Farsund (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kari Brandal, (detaljer utelatt).

                             Barn:

            75.     i.     Siw-Jorunn Farsund (detaljer utelatt).

            76.     ii.   Øystein Farsund (detaljer utelatt).

 

59.  Randi Løviknes (detaljer utelatt). 

 

60.  Olav Arild Gjesdal, bosted i Bergen.  Han giftet seg med Ingrid, f. i Voss (v Bavallen).

                             Barn:

                      i.     Elisabeth Gjesdal.  Hun giftet seg med Stig Nygård,.

                      ii.   Thomas Gjesdal.

                      iii.  Erik Oliver Gjesdal.

 

61.  Anne-Lise Gjesdal, bosted i Bergen.  Hun giftet seg med Anders Håkonshellen.

                             Barn:

                      i.     Andre Gjesdal Håkonshellen.

                      ii.   Anette Gjesdal Håkonshellen.

 

62.  Brynjulf Egeland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Guisela Echeverra, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Christian Egeland (detaljer utelatt).

 

63.  Ragnhild Lund Salbu (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Ola Johannes Salbu, f. 15.12.1936 i Fana, Bergen, d. 10.12.1992 i Fana, Bergen.

                             Barn:

                      i.     Wenche Johanne Salbu (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Dan Bjordal, (detaljer utelatt).

                      ii.   Ellen Kristin Salbu (detaljer utelatt).

 

64.  Britt Marie Auestad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med (1) Arne Ottesen, (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med (2) Bjarne Iversen, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Anna Louise Auestad Ottesen (detaljer utelatt).

                      ii.   Kjell Tore Auestad Iversen (detaljer utelatt).

 

 

8. Generasjon

 

65.  Leif Erichsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Hege Backus, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Håkon Erichsen (detaljer utelatt).

                      ii.   Lene Threse Erichsen (detaljer utelatt).

                      iii.  Erlend Erichsen (detaljer utelatt).

 

66.  Lars Henrik Erichsen (detaljer utelatt).  Han er samboer med Eva Bailey, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Henriette Emilie Erichsen (detaljer utelatt).

 

67.  Kari Erichsen (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Julie Erichsen Dico (detaljer utelatt).

 

68.  Hilde Håvardstun (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Rune Gullachsen, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Fredrik (detaljer utelatt).

                      ii.   Petter (detaljer utelatt).

 

69.  Kyrre Alvær (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Lisbeth Iversen, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Alfred Iversen Alvær (detaljer utelatt).

 

70.  Sverke Alvær (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Marita Marthinsen, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Julia Irene Marthinsen Alvær (detaljer utelatt).

                      ii.   Henrikke Marthinsen Alvær (detaljer utelatt).

                      iii.  Vebjørn Marthinsen Alvær (detaljer utelatt).

                      iv.   Harald Marthinsen Alvær (detaljer utelatt).

 

71.  Ingrid Kjelstad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Thomas Tore Bråten, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Cathrine Bråten (detaljer utelatt).

                      ii.   Mads Bråthen (detaljer utelatt).

                      iii.  Anne Sofie Bråten (detaljer utelatt).

 

72.  Karl Erik Kjelstad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Regina Eva Annika Barlinn, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Annika Kjelstad (detaljer utelatt).

                      ii.   Katja Kjelstad (detaljer utelatt).

                      iii.  Bendik Kjelstad (detaljer utelatt).

 

73.  Anne Cecilie Kjelstad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Morten Krohnstad, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Emilie (detaljer utelatt).

                      ii.   Kristina (detaljer utelatt).

                      iii.  Erik (detaljer utelatt).

 

74.  Amund Berg (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Margrethe Lerheim, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Olav (detaljer utelatt).

                      ii.   Jens (detaljer utelatt).

                      iii.  Erlend (detaljer utelatt).

 

75.  Siw-Jorunn Farsund (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jahn-Otto Snortheim, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Ida-Sofie Snortheim (detaljer utelatt).

                      ii.   Stine-Marie Snortheim (detaljer utelatt).

 

76.  Øystein Farsund (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Bodil Hvesser, (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.     Borghild Farsund (detaljer utelatt).

                      ii.   Gjermund Farsund (detaljer utelatt).

                      iii.  Sigrid Farsund (detaljer utelatt).

 

 

 

 

 © Else Egeland pr. 03.04.12