KREFT: ALTERNATIV / KOMPLEMENTÆR BEHANDLING

Disse artiklene og lenkene er ikke ment som medisinske råd til kreftsyke, 
men er tenkt til informasjon og kritisk refleksjon. Informasjonen her 
kan ikke erstatte profesjonell medisinsk behandling eller veiledning.   

Else Egeland: Foredrag på Kreftforeningens  
konferanse om alternativ behandling
i Oslo 3-4 juni 2004.  

Hovedfagsoppgave i sykepleievitenskap 2004: 
Opplevelse, mening og mestring hos
 mennesker som "mot alle odds" overlever alvorlig
 kreftsykdom (pdf-versjon kan lastes ned).

Den danske legen Søren Ventegodt: 
ny holistisk teori om kreft, mener at
spontanhelbredelser kan induseres.
 

Healing som komplementært tilbud til
 kreftpasienter av Else Egeland.  

Foredrag på konferansen "Komplementær kreftbehandling", 
Den Norske Kreftforening, Oslo 23. - 25. mars 2000

Kræftmirakler: I legens og patientens perspektiv.
Artikler av lege Ulrik Dige
Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2000
Artikkel nr. 1
     Artikkel nr. 2 

   Artikkel nr. 3
Ulrik Diges hjemmesider: www.ulrikdige.dk

Den danske pasientforeningen Tidslerne

Kreft og alternativ medisin - 
referat fra konferanse i London, WDDTY nov. 1997


Artikkel om healing og kreft som tidligere 
lå på kreftforeningens hjemmesider 

Kreft og alternativ medisin - 
referat fra konferanse i London, CAIB sept. 1999

What Doctors Don´t Tell You. Tidsskrift med
 helseinformasjon, folkelig, høyt faglig nivå. Har utgitt
 "The Cancer Handbook - What´s really working."

Vidarklinikken. Antroposofisk sykehus i Sverige.

SantaMonica. Klinikk i Polen

Gerson Institute. The Gerson Therapy - diett for å styrke
 immunsystemet (Link til UK support group- klikk her.)

People Against Cancer.  Amerikansk forening som gir
 kvalifiserte medisinske råd om behandlingsopplegg

National Cancer Institule (NIH) – USA, statlig nettside
Complementary and Alternative Medicine

National guidelines for the use of complementary therapies in 
supportive and palliative care - the National Council for Hospice
 and Specialist Palliative Care Services and The Prince of Wales’s
 Foundation for Integrated Health 

What I Would Do If Doctors Told Me I Had Cancer
By Vernon Coleman

Anbefalt litteratur  

  

Hvor du kan finne utøvere av alternativ behandling

NAFKAM – Nasjonalt forskningssenter Norge

Informasjon om ulike behandlingsformer

 


 

 

© Else Egeland. Web: www.else-egeland.org 

TILBAKE TIL STARTSIDEN - BACK TO INDEX PAGE