KREFT OG ALTERNATIV / INTEGRERT MEDISIN (1)

KREFT OG ALTERNATIVE BEHANDLINGSMETODER

av Else Egeland

(Publisert i Alternativt Nettverk 2-98)

(Kommentar lagt til 29.11.2011: Dette som står her er en oppsummering fra konferansen, ikke råd til kreftsyke. Spesielt legene Stanislaw Burzynski og Ryke G. Hamer
oppfattes som kontroversielle av mange. For de som ønsker å sette seg inn i de vitenskapelige vurderingene av bruk av
antineoplastoner, se f.eks.
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/cam/antineoplastons/patient. Hamer er gammel og fratatt sin legelisens, hans tanker lever videre innen for den såkalte Metamedisinen.)


I november 1997 deltok jeg på en konferanse i London med tittel Surviving Cancer. Konferansen var arrangert av bladet What Doctors Don`t Tell You, og tok for seg en rekke metoder som ikke er anerkjent av konvensjonell medisin. De fleste utøverne som holdt innlegg var leger og biomedisinske forskere som har beveget seg bort fra konvensjonell kreftbehandling; å "skjære, forgifte og brenne". Etter oppfordring vil jeg her komme med et sammendrag fra konferansen. Denne oppsummeringen er ikke ment som råd til kreftsyke fra min side. Jeg har kun referert fra det som er blitt sagt, og har ikke kompetanse til å gi medisinske råd.

I Norge og de fleste land som er dominert av vestlig skolemedisin er både diagnostisering, rådgivning og behandling underlagt legers monopol. Begrunnelsen for dette er vanligvis at de syke må beskyttes. Arrangørene poengterte innledningsvis at de hadde gjort grundig juridisk arbeid med å undersøke om de kunne risikere rettslig forfølgelse for å arrangere denne konferansen.

Kun 3% av kreftformene anses som kurerbare med konvensjonell medisinsk behandling. Innenfor konvensjonell kreftforskning er det ingen nevneverdige fremskritt de siste 30 år. Kjemoterapi har er 13% suksessrate, og er uvirksom på 90% av kreftsykdommene. Kjemoterapi kan virke på en form for kreft, men kan skape andre former for kreft. Det ble hevdet at mange dør av selve kreftbehandlingen, ikke av sykdommen. Metodene som ble presentert på konferansen ble hevdet å være både veldokumenterte og fri for skadelige bivirkninger.

Alternativ kreftbehandling, d.v.s. behandling med metoder som ikke er allment anerkjent innenfor medisinen, er mer sensurert og undertrykt enn ved noen andre sykdommer. Mange mener at det eksisterer et insestiøst forhold mellom legemiddelindustri, forskere og offentlige instanser. Det er flere som lever av kreft enn som dør av sykdommen. 5% av USAs BNP brukes på kreftforskning og behandling. Kan det være sant, som det ble hevdet, at det er mer penger i å forske på kreft enn å kurere kreftsyke?

Frank Wiewel fra brukerorganisasjonen "People Against Cancer" i USA tok for seg ulike risikofaktorer som toksiske kjemikalier i mat, vann og luft og kosmetiske produkter. Han mener at klor i drikkevann alene kan være ansvarlig for 15.000 dødsfall av kreft i USA årlig. (Klorering av drikkevann hevdes å ha vært benyttet i konsentrasjonsleirene under andre verdenskrig for å sløve ned fangene.) I tillegg til eksterne risikofaktorer ble betydningen av mentale og emosjonell faktorer påpekt. Mennesker med kreft kan føle seg fanget i livet og ikke se løsninger eller utveier, man resignerer og kan også derved skape vilkår for sykdom. Wiewel kritiserte det medisinske systemet for å beskytte status quo, og uttrykte at dette kun kan endres ved press fra publikum og politikerne.

Dr. Patrick Kingsley kritiserte legestanden for å mangle kunnskap om hvorfor mennesker utvikler kreft. Leger er heller ikke trent i å tenke slik. De er ofte tilfreds når diagnosen er stilt, noe han betegne som "diagnosens komfortsone". Når diagnosen er stilt blir alle data som er innsamlet via samtaler, prøver og undersøkelser lagt til side. Ingen forsøker å forklare hvorfor pasienten ble syk.

Han fortalte om en pasient som hadde fått diagnostisert MS 18 år tidligere. Etter samtale med pasienten, og forsøk på å finne sammenhenger kom han frem til at hennes sykdomshistorie startet 2-3 uker etter at hun begynte å arbeide i en blomsterforretning. Kunne det være allergi? Etter at hun så tok permisjon fra arbeidet og derved heller ikke lenger tok blomstene med seg hjem i helgene, forsvant alle symptomer på "MS" og hun ble frisk.

Dr. Kingsley hevdet at forsøk på å forstå årsaken til lidelsen må være første steg for helbredelse. Hvorfor oppstår biologisk sykdom? Årsaker kan være stress, forgiftninger, elektromagnetisk stråling, infeksjoner, matintoleranse, mangel på viktige stoffer, til og med mangel på kjærlighet. Kingsley driver privat praksis i Leicestershire i England. I behandlingen vektlegger han C-vitamin, opp til 25.000 mg 2-3 ganger i uken, og hydrogenperoksyd, begge gis intravenøst. Alternativt anbefaler han C-vitamin i pulverform (magnesiumaskorbat) i doser på minst 10 gram for dagen. I tillegg benyttes kosttilskudd, homøopatiske midler og forskjellige selvhjelpsmetoder. Hans behandling tilbys både som supplement eller alternativ til konvensjonell behandling, alltid basert på en respekt for pasientens ønsker. For dem som velger å benytte tilbud om strålebehandling anbefaler han kosttilskudd for å dempe bivirkningene, og Aloe Vera på forbrent hud. Ved operasjoner anbefaler han homøopatisk Arnika før og etter inngrepet.

Dr. Stanislaw Burzynski ansees av mange for å være et medisinsk geni. Han fikk sin medisinske doktorgrad bare 25 år gammel. Burzynski lever i et hat-kjærlighetsforhold til helsemyndighetene i USA. Han har lisens til å praktisere men har vært forfulgt av helsemyndighetene i 14 år. Han mener at kreft er slags informasjonssvikt, hvor cellene fungerer feil. Han sammenligner dette med en fabrikk som produserer feil på en vare. Det er ikke nødvendig å ødelegge hele fabrikken for å forhindre feilen. Han mener det er mulig å slå av "kreftbryteren", og bruker ugiftige stoffer kalt antineoplaster for å behandle hjernesvulster og enkelte andre kreftformer. Burzynski får kun lov til å ta imot pasienter som er oppgitt etter konvensjonell kreftbehandling.

Dr. Ryke G. Hamer fra Tyskland kunne ikke komme til konferansen, i stedet kom hans assistent Frederike Beck. Dr. Hamer har været fengslet siden mai 1997 fordi han har snakket med andre om sin kreftteori. (Tysk lov sier at når en lege snakker er det behandling. Dette kunne kanskje være en sak for Amnesty International.) I 1978 ble dr. Hamers sønn skutt av en mann som gikk amok på en ferge i Italia. Hamers sjokk og det han kaller en biologisk konflikt utløste kreft i testiklene. Han hadde inntil dette skjedde vært frisk, og opplevde selv at sykdommen hadde en sammenheng med sønnens brå død. Noen år senere fikk han en stilling hvor han hadde mulighet for å drive forskning på kreftsyke. Han fant at samtlige av 200 kreftpasienter hadde vært igjennom sterke sjokkopplevelsen.

Alle pasientene hadde symptomer som kalde hender, vekttap, søvnvansker og alle kunne i tid relatere kreftsykdommen til sjokkopplevelsene. Da Hamer rapporterte sine funn til sine kolleger ble ha bedt om å enten forlate klinikken eller glemme sine funn. Han forlot klinikken, og startet sin egen forskning. Hans forskning har vært anerkjent av mange kollegaer, og han mener å kunne fremlegge bevis for sine teorier. I korthet mener han at kreftsykdom eller kreftlignende tilstander har sin opprinnelse i en akutt traumatisk biologisk konflikt som blir registrert samtidig på tre nivåer; i psyken, i hjernen og i det aktuelle organet. For hver type konflikt er det en spesifikk type kreft som er knyttet til et spesifikt område av hjernen. Tegn på biologisk sjokk er lang periode med stress og kalde hender og føtter, søvnvansker og dårlig matlyst.

Om konflikten etter sjokket blir løst starter regenerasjonsprosessen, denne tar like lang tid som sjokket satt. Pasienten tenker mindre og mindre på konflikten, varmen kommer tilbake i hender og føtter, og søvn og appetitt normaliseres. I denne fasen kan pasienten være svært trett, og trenger mye hvile. Styrken kommer gradvis tilbake. På organnivået vi kreften slutte å vokse. Under helbredelsesprosessen kan kroppen utløse kriselignende anfall i forskjellige organer. Disse krisene mener dr. Hamer er normale og et godt tegn.

Dr. Hamer mener at kreft er en naturlig, forståelig og forutsigbar prosess som ikke er så farlig som medisinen tradisjonelt har hevdet. Han har uttalt seg meget kritisk til konvensjonell kreftbehandling, og spesielt til bruken av morfin som han mener i seg selv kan skape en ny konflikt i organismen. Frederike Beck hevdet også at en kreftdiagnose i seg selv kan skape et nytt sjokk, og at dette er en viktig årsak til spredning. Metastaser er sjeldent hos dyr, dette mener hun kan være fordi de ikke oppfatter diagnosen. Hun mente også at det å gi pasientene mulighet til reelle informerte valg gir økt opplevelse av kontroll over sykdommen

Naturopat og forfatter Jan Dries har behandlet mange hundre kreftsyke med en spesiell diett rik på urtekjemikalier. Han hevder at dietten, kjent som Dries-dietten, forårsaker målbare endringer i blodbildet. Hos pasienter som går på dietten finner man ofte at svulster minsker i størrelse, spredning forsvinner og infiserte organer heles. Dietten er basert på 4 viktige prinsipper:

  1. Rett valg av mat basert på forståelsen av mennesket fordøyelsessystem
  2. Bruk av kost med høyt bioenergetisk nivå
  3. Vannholdig mat foretrekkes p.g.a evnen til å holde på varme
  4. Maten skal inneholde bio-aktive stoffer som naturlig virker krefthemmende.

Dietten brukes gjerne som et supplement til konvensjonelle metoder, og hevdes å kunne øke regenerasjonen og styrke immunsystemet også etter konvensjonell behandling. Dries foreslår i tillegg til dietten at kreftsyke benytter fem av Bachs blomstermedisiner, disse er Willow, Cherry Plum, Mimulus, Red Chestnut og Rock Rose. Disse brukes kombinert, og har til hensikt å bryte mentale fryktmønstre relatert til sykdommen. Han anbefaler også Colonterapi for å bedre opptaket av næringsstoffer.

Dr. Jack Taylor fra USA behandler kreftsyke med pancreas-enzymer, vitaminer og fersk organisk frukt (en metode basert på Dr. William Kellys teori om at pancreas spiller en mer sentral rolle ved kreft enn immunsystemet). Kosttilskudd og avgiftningsprogrammer benyttes også. Dr. Taylor gir pasientene individuelle ernæringsprogram basert på alder, vekt, metabolsk type, kreftstadie m.m. Han ser også pasientenes livssituasjon som relevant for sykdommen.

Taylor mener at kreft primært er forårsaket av en mangel på pancreasenzymer og en ubalanse i mineralmetabolismen. Dette skaper igjen en brist i immunsystemet. Kuren har til hensikt å styrke kroppen og gi den vilkår for helbredelse og regenerasjon. Taylor kom også med kritikk av legenes informasjon til pasientene. Han mener at pasientene har også krav få informasjon om alternativ behandling, hvorav mange metoder har dokumentert effekt. Pasientene kan ikke gjøre informerte rasjonelle valg når informasjonen leger gir er selektiv og ufullstendig.

Dr. John Clement benytter Immuno-Augmentativ terapi (IAT) og VG-1000 i kreftbehandling. IAT bygger på en teori av kreftforskeren Lawrence Burton, VG-1000 er terapi utviklet av Dr. Valentin Govallo. IAT er en ikke-toksisk tilnærming hvor en benytter cytokiner, et stoff som forekommer naturlig hos friske mennesker. Dr. Burton observerte at enkelte kreftsyke naturlig avviste sykdommen som om det skulle være en liten forkjølelse, dette inspirerte ham til videre forskning. Han fant et stoff som blokkerer de kreftsykes blokkeringsmekanismer mot å frastøte kreft (les det en gang til!). Kreftcelledød registreres som annen celledød, og kroppens naturlige mekanismer arbeider derfor å bevare kreftcellene. IAT blokkerer denne mekanismen, og får kroppen til å fjerne sin egen kreft.

IAT-forskningen fikk ingen støtte i USA. Burton ble svartelistet av den amerikanske kreftforeningen for mer enn 20 år siden, hvilket innebar at han ikke lenger fikk forskningsmidler og ingen mulighet til å publisere sine teorier og sin forskning i skriftlig eller muntlig form i sentrale fora. I 1977 flyttet han sin klinikk til Bahamas. Klinikken ble forsøkt svertet ved at det ble satt ut rykter om at mennesker var blitt hivsmittet der. Disse ryktene ble avkreftet i en høring for Kongressen i 1986, men det nasjonale kreftinstituttet i USA (NCI) fortsetter å gi falsk informasjonen om klinikken.

Dr. Valentin Govallo (VG-1000) forsket på paralleller i immunologi ved graviditet og kreft. Teorien er samme som ved IAT, men metoden går ut på å svekke eller ødelegge kreftens immunitet for avvisningsfaktoren ved bruk av ekstrakt fra morkaker. Dr. Clement hevder at terapien er blant de mest effektive kreftterapier som er i bruk i dag, og at den har vist seg virkningsfull på flere kreftformer.

Konferanse hadde også innlegg fra mennesker som hevdet å ha blitt frisk fra kreft ved hjelp ukonvensjonell behandling. En kvinne med brystkreft fortalte at hun hadde takket nei til operasjon, og i stedet valgt kosttilskudd og healing. Etter et år var svulsten borte. En nå vital eldre mann som hadde diagnostisert uhelbredelig leverkreft for 2-3 år siden ble sendt hjem for å dø. En pubkamerat anbefalte ham healing, hvilket mannen fant usigelig morsomt. Likevel, hva hadde han å tape? Han mener nå at han ble helbredet etter noen få behandlinger, ved at sinnet hans ble helbredet. Frykten og dødsangsten slapp. Mannen lever i beste velgående, og koser seg som før med både røyk og pubbesøk. Han har bestemt seg for at han ikke vil dø av kreft. En annen kvinne fortalte at hun hadde blitt frisk fra brystkreft ved hjelp av Gerson-terapi (kostterapi) og avgiftning. Samtidig forsvant en del andre plager hun hadde hatt, og hun opplevde å få en ny kropp.

 

DIV. ADRESSER (SE OGSÅ WEBLINKENE) 

Bristol Cancer Help Centre, Grove House, Cornwallis Grove, Clifton, Bristol B58 4PG, England. Telefon 00 44 117 980 9505. En rekke holistiske tilbud.

Gerson Support Group, c/o Ziendalski, 17 Phesant Close, Winnersh, Berkshire, RG41 5LS, England. Brukerorganisasjon. Informasjon om Gersonterapien, en ernærinsbasert kreftterapi utviklet av legen Max Gerson.

Humlegården, Ny Strandvej 11, 3050 Humlebæk, Danmark. Telefon (00 45) 42 23 24 65.

Helhetlig kreftbehandlingssenter med en rekke terapeutiske tilbud.

Immuno-Augmentative Therapy Clinic (IAT) , P.O. Box F-42689, Freeport, Grand Bahama, Bahamas. Telefon (00 809) 242 352-7455. Internett: http://www.iatclinic.com. Tilbyr en ikke-toksisk medisinsk metode som fokuserer på pasientens immunrespons på krefttumor.

People Against Cancer, P.O. Box 10, Otho, Iowa 50569, USA. Telefon (00 1) 515-972-444. Tilbyr medlemskap til US$ 350 som gir rett til en grundig medisinsk analyse basert på informasjon fra pasientens tidligere undersøkelser og behandling. På bakgrunn av dette foreslår de et alternativt eller supplerende behandlingsopplegg. PAC arbeider nå med å opprette en avdeling i England.

Santa Monica sykehus. Alternativmedisinsk sykehus i Polen. Henv.: Santa Monica Infosenter, Box 718, 521 22 Falkøping, Sverige. Telefon (00 46) 515 820 28, fax (00 46) 515 820 38.

What Doctors Dont Tell You. 4 Wallace Road, London N1 2PG, England. Telefon (00 44) 171 354 4592. Folkelig medisinsk kritisk tidsskrift som tar opp aktuelle helsespørsmål. Har bl.a. utgitt "The Cancer Handbook" som inneholder en rekke råd til kreftsyke.

Kræftforeningen Tidstlerne: Dansk pasientorganisasjon som søker nye veier i kreftbehandlingen, bedret pasientinformasjon og bedre vitenskapelig dokumentasjon av tradisjonell, såvel som alternativ, kreftbehandling. Adresse: Bjørnholms Alle 4-6, 1, 8260 Viby, Danmark.

 

ALTERNATIV KREFTBEHANDLING I NORGE

I henhold til "kvaksalverloven" fra 1936 kan kun leger behandle kreft her i landet. Alternative behandlere kan heller ikke gi råd vedrørende kreftsykdommer, men antas likevel å ha anledning til å bidra med terapier som kan bedre allmenn helsetilstand, generelt stimulere kroppens selvlegende krefter eller hjelpe for andre plager som kreftsyke har.

I juli 1998 oppnevnte Den Norske Kreftforening (DNK) et rådgivende utvalg for komplementær behandling. Utvalget skal arrangere en konferanse i Oslo 23-25 mars 2000. Stiftelsen alternativ kreftforskning (c/o Alternativt Nettverk) og DNK har begge utlyst forskningsmidler til alternativ kreftforskning.


E-mail: post@else-egeland.org Web: www.else-egeland.org 
© Else Egeland

TILBAKE TIL STARTSIDEN

TILBAKE TIL OVERSIKT - KREFT