KRYSTALLER OG STEINER FOR HELHET OG HELSE

Av Else Egeland

Med krystaller og steiner menes naturlig forekommende mineraler, inkludert edelsteiner. Mange mineralarter kan danne krystaller, steinene har da en naturlig geometrisk form som gjenspeiler den indre atomstrukturen. Krystall- og steinterapi omfatter bruk av steiner og krystaller i den hensikt å løse blokkeringer og harmonisere bioenergetiske systemer. Dette foregår vanligvis ved at man plasserer steinene på kroppen eller ved at man bærer dem på seg.

Terapeutisk bruk av krystaller og steiner har vært kjent i de fleste kulturer i årtusener. De egyptiske Ebers Papyrus omtaler steinenes terapeutiske virkninger ved forskjellige helseproblemer. Bibelen, som andre eldre religiøse skrifter, referere til steinenes egenskaper, ofte som symboler på åndelige kvaliteter og bruk ved religiøse ritualer (les for eksempel om Arons hellige kledning). Kristne mystikere har priset steinenes egenskaper. Hildegaard av Bingen (1098-1179) anbefalte blant annet topas for å kurere dårlig syn. Spor etter tidligere tiders oppfatninger ligger i enkelte mineralnavn, for eksempel betyr "ametyst" avgiftenede eller edru.

Krystall- og stenterapi var også benyttet av enkelte vestlige leger for inntil noen århundrer tilbake. Dr. George F. Kunz, som tidlig i dette århundret skrev et stort verk om tro og overtro knyttet til steiner, mente at troen på steinenes terapeutiske egenskaper har vært universell. I nyere tid, med økende fokus på biokjemiske forklaringsmodeller, ble steinenes virkning avvist av "de lærde" som ren overtro.

Anselmus De Boot, hofflege hos Rudolf II i Tyskland, skrev i 1636 at det at steiner virker når de plasseres på kroppen er så empirisk veldokumentert, at enhver som tviler på dette må kalles arrogant. Han mente likevel at en del steiner hadde blitt tilskrevet egenskaper de ikke har.

De Boot uttrykte frykt for at folk skulle få mer tiltro til steinenes hjelp enn til Gud. Dette synet fant man også hos geistligheten. Sannsynligvis har både en økende kirkelig skepsis til steinenes lovpriste egenskaper, sammen med utviklingen av det naturvitenskapelige verdensbilde, bidratt til at kunnskaper om denne form for terapi ble nærmest undertrykt og glemt i vestlig kultur.

Under en behandling som innbefatter bruk av steiner og krystaller vil disse plasseres på eller omkring kroppen, ofte i relasjon til kroppens energisentre og energibaner. Valg av steiner kan foregå etter hva klienten/brukeren selv opplever en energimessig respons på. Andre velger steiner ut i fra bestemte antagelser om eller erfaringer med steinenes virkninger.

Tidligere er steinenes virkninger på mennesket forklart ut ifra magiske egenskaper. Noen har ment at steinene, som naturen ellers, er levende eller er belivet med en form for bevissthet knyttet til mineralriket. De Boot forklarte virkningen med at Guds engler kunne ta bolig i steinene og derfra hjelpe menneskene. Den kristne mystikeren Jacob Boehme (1575-1624) hadde også den oppfatning at steinene bærer Guddommens kraft i seg. 

Steinenes virkning forklares gjerne med utgangspunkt i begreper fra ny fysikk. En mer vitenskapelig begrepsorientert forklaringsmodell trenger ikke oppfattes som en motsetning til en metafysisk modell, for så vidt kan modellene sies å være komplementære i den grad at det ene syn ikke utelukker det andre.

I vår tid brukes krystaller i utstrakt grad i teknologi og elektronikk som radiokommunikasjon (som f.eks. den første radioen; krystallapparatet), solcellepaneler, laser, platespillerstifter og klokker. Krystallene er spesielt egnet fordi de har en unik elektromagnetisk egenskap, kalt piezoeffekt. Utsettes en krystall for mekanisk press vil den produsere strøm, utsettes den for elektrisk strøm vil den produsere mekanisk bevegelse.

Mange mener at krystaller og andre steiner på lignende måte kan påvirke kroppslige prosesser ved at de resonnerer med biokrystallinske systemer og energifelt. Krystallforskeren Marcel Vogel, seniorforsker ved IBM i 27 år, hevder at en kvartskrystall kan forsterke og fokusere energier i en terapeutisk sammenheng. Han mener at krystallene vil samle og balansere energifelt som er forstyrret og at de også har en slik effekt på sinnet.

 

Litteratur:

(Denne artikkelen ble bl.a. benyttet som bakgrunnsstoff til NOU 1998-21.)

Se også www.altomhealing.no 

 

NOEN KJENTE MINERALER OG DERES VIRKNINGER

Bruk av steiner må ikke erstatte kvalifisert behandling ved sykdom. Og for all del - ikke SPIS steinene, de skal bæres på kroppen som smykker eller "lommesteiner"!!! Lykke til!

AGAT: generelt styrkende på helse og hjerte, styrker selvfølelse/selvtillit.

Blå bånd- gir indre fred og letter evne til å uttrykke seg verbalt. Beroliger, demper.

AKVAMARIN: ved frykt og usikkerhet mht å uttrykke seg, glede, klarhet, uavhengighet, allergi, hals- og bronkier,

AMASONITT: styrker eterlegemet og energibanene, forbinder solar plexus og hjertesenteret, kontakt med indre vilje og signaler, beroligende.

AMETYST: åndelig kraft, meditasjon, søvn og avspenning, rusproblemer, renser, kreativitet, inspirasjon, løfter bevisstheten mot høyere dimensjoner, lunger, astma/allergi, migrene (gni på pannen), hudlidelser.

APACHETÅRE: bringer hell, og vil frigjøre fra gråt og smerte. Beskytter mot å bli utnyttet

AVENTURIN: grønn- ro, likevekt, velbefinnende, hell i kjærlighet og spill, gir uavhengighet, originalitet og fremgang. Tiltrekker penger, positiv livsinnstilling, fornyet energi, nye muligheter, positive overraskelser. Dynamisk healer. Styrker immunsystemet (thymus), bedrer allmentilstand.

AZURITT: indre visdom, kontakt med høyere bevissthet, beslutningsevne, klarhet. Kontakt med fortrengt stoff. Skjelett, milt, skjoldbruskkjertel.

BERGKRYSTALL: best egnet til programmering, samt balansere, fokusere, transformere og lede energi. Også fin ved meditasjon, indre reiser etc. Under puten for klarere drømmer.

CITRIN: glede, optimisme, frimodighet, varme, livskraft. Kontroll over og ansvar for følelser, klarner tanker og følelser, indre styrke.

DIAMANT: klarhet, styrke, ekspansjon, livskraft. Bringer opp det ubevisste, forsterker.

FALKEØYE: dypere innsikt i problemer, se dypere mening og perspektiv, trenge bak overflaten.

FLUORITT: struktur og klarhet, utvikler logisk tenkning, kontakt med indre visdom under problemløsning, komme videre, kreativitet.

GRANAT: rød- økt kreativ og seksuell energi, vitalkraft, styrke, kraft, renselse, transformasjon, reproduksjon, regenerasjon.. Kjønnsorganer, seksuelle ubalanser. Grønn- overskride begrensninger, komme videre.

HEMATITT: renser blod, lege sår, blodmangel, handlekraft, utholdenhet, jording, beskytter mot negativitet.

HERKIMERDIAMANT: dyp klarhet, energi, renselse, astralreiser.

JADE: beskytte mot/helbrede nyrelidelser. Gi fred og ro, velvilje, rettferdighet, selvtillit, beskytte mot sykdom og ulykker, forlenge livet.

JASPIS: rød- trygghet, varme, velbefinnende. Urinveislidelser, kvalme, mage-tarm lidelser, seksualitet, jording.

KALSEDON: fred, velvilje, gjør mindre sårbar, beskytter mot ufrivillig hypnose

KALSITT: grønn- integrere følelser og intellekt, det maskuline og det feminine. Avgiftning. Gul: trygghet, håp, integritet.

KARNEOL: beroliger ved sinne, rense leveren (holde/massere over). Oppfylle innerste ønsker. Styrke energisystem, jording, seksualitet, underlivsproblemer. Vitalitet, glede, kreativitet, fjerner motstand.

KRYSOKOL: skjønnhet, kjærlighet, balanse, åpnende og rensende, styrker intuisjon og feminine kvaliteter.

KRYSOPRAS: utvikle skjelneevne, ta avgjørelser, beskytte mot selvdestruktivitet.

LAPIS LAZULI: håp, selvtillit, konsentrasjon, klarhet, psykiske evner, handlekraft. Milt, depresjon, slag, epilepsi.

LUVULITT: forbinde himmel og jord, åpne energisentre, kanalisering, tillit til universet, se dypere mening og hensikt.

MALAKITT: få frem det sanne jeg, utvikle optimisme, fysiske og materielle goder, kolikk, nyresten, reumatisme.

MÅNESTEIN: mild styrke og kjærlighet, feminin kraft og visdom, balanserer følelseslivet, hell i kjærlighet. Hormonforstyrrelser, ødemer. Løser morsbindinger.

OBSIDIAN: sort- bringer opp og renser det undertrykte i bevisstheten, positive tanker og forandring. Sort og hvit- indre og ytre syn, sannhet om en selv, viser vei til vekst og utvikling.

OKSEØYE: jording, konsentrasjon, utholdenhet, trygghet, innsikt.

OPAL: forsterke følelsestilstander, det som er, innsikt og aksept.

PERIDOT: tålmodighet, positiv livsinnstilling, rense for toksiner, fordøyelse, røde blodlegemer.

PERLE: emosjonell balanse, tilstander pga følelsesmessig stress eller fortrengning, lunger, bronkier.

PYRITT: jorde, beskytte, glede og energi. Stabilitet, selvinnsikt, robusthet, målrettethet, styrker intellektet. Forstoppelse, respirasjonslidelser, nervøsitet, blodsirkulasjon, oksygentilførsel.

RAV: energi, livskraft, renselse, beskyttelse, varme, kjærlighet. Smerte, struma, svimmelhet, tarmforstyrrelser.

ROSENKVARTS: åpne for kjærlighet, forstå og frigjøre hjertets traumer. Renhet, klarhet, ro. Elske og nære seg selv.

RUBIN: styrke hjertet og sirkulasjon, rense blodet, gir selvverd og sikkerhet, energi og mentalt initiativ, letter melankoli og depresjon.

RUTILKVARTS: balansere hormonsystemet, energetisere og fornye, styrke immunsystemet, lunger og bronkier, motvirker depresjon., gir målbevissthet.

RØYKKVARTS: jording i fysisk kropp, fysisk energi, klarhet.

SAFIR: ærlighet, tro og hengivenhet, indre ro

SMARAGD: åpne for å gi og ta imot, ærlighet, kjærlighet, trygghet, bedre syn og hukommelse, beskytter på reiser.

SODALITT: fysisk utholdenhet, indre harmoni, gjør mindre sensitiv/reaktiv, indre lys og intuitiv forståelse, kontakt med indre visdom. Halsproblemer, muskelspenninger

SOLSTEIN: åpner for seksualitet , dypere behov, livskraft.

TIGERØYE: beskytte mot øyesykdom, hypokondri, se seg selv, mot og styrke, ansvarsfølelse, se alle sider av en sak, klarhet, jording, viljekraft, heve seg over begrensninger.

TOPAS: blå- beroligende, autoritet, lederegenskaper

gyllen- livskraft, styrke, optimisme, glede, avgiftning (lever)..

TURKIS: beskyttelse mot negativitet og ulykker, styrke vev og lever øke næringsopptak, gi samhørighet, kjærlighet og indre styrke.

TURMALIN: svart- beskyttelse, mot, grenser

blå- kommunikasjon, verbal klarhet, sosial trygghet

rosa- nervøsitet, selvaksept, manifestere innerste ønsker.

 

Informasjonen er primært basert på gammel folketro fra mange kulturer. Ønsker du å utdype din forståelse av metafysiske aspekter av steiner og krystaller, ta gjerne kontakt for informasjon om kurs. Lykke til!

© Else Egeland 1993/99

 

E-mail: post@else-egeland.org Web: www.else-egeland.org 
© Else Egeland, Postboks 122 Fana, 5859 Bergen, Norway.

TILBAKE TIL STARTSIDEN

INFO OM KRYSTALLKURS