Program

Kreftforeningens konferanse om komplementær kreftbehandling

3 - 4 juni 2004, RadissonSAS Scandinavia Hotel, Oslo

 --------

Torsdag 3. juni 2004 – plenumsforedrag 

Møteleder torsdag: Styreleder Erlend Smeland

Klokkeslett

Tema/foredragstittel

Foredragsholder

09.00 – 10.00

Registrering, morgenkaffe og utstilling

10.00 – 10.10

Velkommen

Fagsjef Ellen Beccer Brandvold

10.10 – 10.25

Livskraft ved kreftsykdom

Lucy Hermoza

10.25 – 10.30

Musikalsk innslag

Lege Audun Myskja

10.30 – 11.15

A review of holistic approaches to cancer treatment

MD Rosy Daniel, England

11.15 – 12.00

Stopp kreften før den utvikler seg

Lennart Hardell, Sverige

12.00 – 12.30

Antioxidants and Cancer

Professor Kedar Prasad, USA

12.30 – 14.00

Lunsj og utstilling

14.00 – 14.45

Prostate cancer in progress: Life prolongation by phytobiological intervention and neuroendocrine down regulation

Professor Carl Friderich Klippell,Tyskland

 

14.45 – 15.30

Eksepsjonelle sykdomsforløp kan vi lære noe av dem? Med anonymiserte cases/ hvordan disse sakene ser ut.

 

Professor Vinjar Fønnebø

15.30 – 16.00

Kaffepause og utstilling

16.00 – 16.30

På hvilke områder bør samfunnet bruke ressurser? Bør samfunnet bruke ressurser på alternativ behandling?

Stortingets visepresident Inge Lønning

16.30 – 16.45

Lov om alternativ behandling: Kan pasientene selv velge behandling?

Jurist Anne Kjersti Befring

16.45 – 18.00

Paneldebatt:

Ny lov om alternativ behandling – konsekvenser og muligheter: samforståelse

Debattleder: Styreleder Erlend Smeland, Jurist Anne Kjersti Befring, onkolog Terje Risberg,  healer/sykepleier Else Egeland, generalsekretær NNH Sigrun K. Hansen, Stortingsrepresentant Gunn Olsen, Avdelingsdirektør Elisabeth Salvesen og lærer Kari Halvorsen (bruker).

18.30

Mottakelse hos Kreftforeningen (Tullinsgt 2, 2. etg.)

 

Fredag 4. juni 2004 – parallelle sesjoner

Tid/Tema

1: FOREBYGGELSE

2: LIVSKVALITET

3: EFFEKT/NYTTE

Møteleder

Seksjonsleder Kjell Mo 

Fagsjef Ellen Beccer Brandvold

Kommunikasjonssjef
Jan Egil Aase

08.30 – 09.00

Morgenkaffe og utstilling

09.00 – 09.25

”Kreft før og nå”. Statistikk og utviklingstrender de siste tretti år. Direktør Frøydis Langmark

Livskvalitet – et brukerperspektiv.
Lærer Laila Evjen

Hvilken betydning har den medisinske utdannelse for holdninger til alternativ kreftbehandling?
Dekanus Stein Evensen

09.30 – 09.55

Kreftvettregler fra 2003; Anbefalinger for forebyggelse. Professor Stener Kvinnsland 

Kan livskvalitet måles? Professor Berit Rokne Hanestad

Evidensbasert medisin – en god strategi? Professor Tor Johan Ekeland

10.00 – 10.25

Kosthold i et evolusjonært perspektiv. Stipendiat Iver Mysterud

Livskvalitet og kroppsbevissthet. Avspenningspedagog Runa Helmersen.

New understandings of the energetic causes, detection, and treatment of chronic disease. PhD James L. Oschman, USA

10.30 – 11.00

Kaffepause og utstilling

11.00 – 11.25

Practical advices – steps to prevent you from getting cancer again. Professor Carl Friderich Klippell, Tyskland

Cancervården på Vidarklinikken - ett antroposofisk sjukhus.
Ursula Flatters, Sverige

Update on cancer complementary and alternative medicine research in the USA. Dr. Jeffrey D. White, USA

11.30 – 11.55

Can cancer be prevented by intake of dietary supplements?

Professor Kedar Prasad, USA

Kan alternativ medisin fremme håp og mestring ved alvorlig kreftsykdom? Resultater fra en hovedfagstudie. Healer og sykepleier Else Egeland

Cancer Chemotherapy and herbal remedies – risk of drug-herb interactions. Professor Kristin Ingolfsdottir, Island

 

12.00 – 12.55

Questions & discussion
Ledes av Lita Heiding

 

Questions & discussion
Ledes av Else Egeland

 

Questions & discussion
Ledes av Stig Bruset

 

13.00 – 14.00

Lunsj og utstilling

14.00 – 14.25

Fysisk aktivitet, energi, balanse og brystkreft. Lege Inger Thune

Musikk – en støtte i palliativ behandling. Lege Audun Myskja

Misteltein fortsatt aktuell i kreftbehandling? Antroposofisk lege Pontus Tilrem

14.30 – 14.55

Kan psykologiske faktorer influere kreft?
Lege Stig Bruset

Clinical holistic medicine: Introduction of spontanous remission of cancer by recovery of the human character and the purpose of life (the life mission). Lege Søren Ventegodt, Danmark

Er bruk av alternativ behandling assosiert med dårligere livskvalitet/ kortere levetid? Onkolog Terje Risberg

 

15.00 – 15.30

Kaffepause og utstilling

PLENUM:

Alternativ behandling på sykehus i framtiden

15.30 – 15.50

Positiv til integrering, Lege Stig Bruset

15.50 – 16.10

Skeptisk til integrering, Professor Olbjørn Klepp

 

16.10 – 17.00

Paneldebatt: Debattleder: Onkolog Terje Risberg,

Avdelingsdirektør HD Kjell Røynesdal, Healer/sykepleier Else Egeland, fagsjef Ellen Beccer Brandvold, Professor Vinjar Fønnebø, Professor Olbjørn Klepp, Lege Stig Bruset, Avspenningspedagog Runa Helmersen (bruker).


Programkomiteen for konferansen: Lege Stig Bruset, Sykepleier / healer Else Egeland, Journalist Lita Heiding, Fagsjef Ellen Beccer Brandvold, Spesialrådgiver Bjarne Rosted (sekretariat).