KAN TILBY FOREDRAG OG UNDERVISNING FOR HELSEPERSONELL, HØGSKOLESTUDENTER, 
UTØVERE AV ALTERNATIV BEHANDLING, PASIENTORGANISASJONER M.V.

Innhold og timetall tilpasses målgruppen. Kom gjerne med ønsker om andre tema.


EKSEMPLER PÅ FOREDRAGSTEMA OG FORA:


Alternativ behandling
. Har undervist ved sykepleierhøgskoler og videreutdanninger i kreftsykepleie i mange år (HiA, UiS, BDSH, HiB, HiG, HSH), pasientorganisasjoner mv.

Alternativ behandling ved kreftsykdom
. (Sykepleiehøgskoler, kreftsykepleiere)

Undervisning ved kurs i grunnleggende palliasjon og kreftomsorg, Stavanger kommune februar 2006. Tema: Alternativ behandling i kreftomsorgen.

Hva er sykdom? Om ulike perspektiver på sykdom, analyse av biomedisinens sykdomsforståelse mv.

Healing som supplerende behandling til kreftsyke. (Faggrupper for kreftsykepleiere, Kreftforeningens KAM-konferanse Oslo mars 2000)

Komplementær og alternativ medisin: utvikling, paradigmer, overblikk over ulike terapier, forskning, lovregulering, etiske problemstillinger mv. 
(Sykepleiehøgskoler, pasientforeninger).  

Eksepsjonelle kreftpasienter. Funn fra min hovedfagsstudie "Opplevelse, mening og mestring hos mennesker som "mot alle odds" overlever 
alvorlig kreftsykdom
". Presentert bl.a. på Kreftforeningens KAM-konferanse juni 2004, NAFKAM-seminar Bergen nov. 2004,  NAFKAM internasjonal workshop 
Tromsø juni 2005, Høgskolen i Bergen, Legeforeningen (PMU).

Trenger helsepersonell kunnskap om alternativ medisin? Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), 
undervisningskonferanse for høyskolene 2005.

Alternativ medisin: selvstendig profesjon eller biomedisinsk subkategori? KAM-kongressen Hønefoss 2005.

Regulering og profesjonalisering - muligheter og begrensninger. Foredrag på lederseminar for utøveorganisasjonene for alternativ behandling, nov. 2005.Ta kontakt for mer info:

Else Egeland, tlf 959 24448, epost: post@else-egeland.org