Slekt etter Torkel Reisersen Egeland

 

 

1. Generasjon

 

1.  Torkel Reiersen Egeland, f 1632 i Herad, eiendom 1661 Overtok bruket fra Laurits Håland, halve Eigeland.  Han giftet seg med Åse Ingvarsdatter.

                             Barn:

           2.       i.     Anna Torkelsdatter Egeland f 1640.

 

 

2. Generasjon

 

2.  Anna Torkelsdatter Egeland, f 1640 ca, Egeland bruk 1, Herad, d i Egeland bruk 1, Herad.  Hun giftet seg med Torbjørn Hansen, d 1700.

                             Barn:

           3.       i.     Ingvar Torbjørnsen Egeland f 1666.

 

 

3. Generasjon

 

3.  Ingvar Torbjørnsen Egeland, f 1666 i Egeland bruk 1, Herad, d 1706 i Egeland bruk 1, Herad, eiendom Overtok gården da faren døde.  Han giftet seg med Todne Hågensdatter, f 1682, d 1772 i Egeland bruk 1.

                             Barn:

           4.       i.     Mette Ingvarsdatter Egeland f 1712.

 

 

4. Generasjon

 

4.  Mette Ingvarsdatter Egeland, f 1712 i Egeland bruk 1, Herad, d 1785 i Egeland bruk 1.  Hun giftet seg med Johannes Hansen Kjørkleiv, f 1731 i Kjørkleiv, Herad (sønn av Hans Kjørkleiv), d i Egeland br 1, Herad.

                             Barn:

           5.       i.     Grethe Katrine Johannesdatter Egeland f 1757.

 

 

5. Generasjon

 

5.  Grethe Katrine Johannesdatter Egeland, f 1757 i Egeland bruk 1, d 1835 i Egeland bruk 1, eiendom Overtok gården fra hennes foreldre.  Hun giftet seg med Augustinus Hansen Listeidlia, 1776, f 1756 i Listeidlia (sønn av Hans Hansen Kjørkleiv og Berte Steinbjørnsdatter Kvåle), d 1810 i Egeland br 1, Farsund, Herad.

                             Barn:

           6.       i.     Hans Kristian Augustinussen Egeland f 1780.

 

 

6. Generasjon

 

6.  Hans Kristian Augustinussen Egeland, f 1780 i Herred, Egeland, Lnr 254 bnr 1, d 1841 i Egeland bruk 1, eiendom Overtok halvparten av gården fra foreldrene.  Han giftet seg med Abel Maria Olsdatter Egeland (Dyrli), 21.07.1811 i Liknes, f 1783 på Dyrlie, Liknes, Kvinesdal, Vest-Agder (datter av Ole Nilsen Dyrli og Anne Pedersdatter Dyrli), dåp 02.11.1783 i Liknes, d 1868 i Bruk 2, Egeland, Farsund, Herad, Vest-Agder, folketelling 1801 i tjenestejente i Oppåpta, bosted i Hadde bruk 2 Egeland til 1857, da hun solgte til sønnen Nils Gabriel.  Abel: Hun er ikke nevnt med andre søsken i Kvinesdal 1 s. 39. Men i kirkebøkene står det kun at hun er datter av Ole Dyrli.

 

    

     Hans Christian Augustinusen Egeland og Abel Olsdt Dyrlie viet 21/7 1811.

 

    

                             Barn:

           7.       i.     Ole Hansen Egeland f 1814.

                    ii.   Hans Kristian Hansen Egeland, f 1831 i Egeland br. 1, Farsund, Herad, Vest-Agder, d 1882 i Druknet utenfor Jæren.  Kjøpte bruk 5 av tanten i 1859.

                             Han giftet seg med (1) Trine Marie Antonisdatter Egeland (Sævland), f 1828 i Indre Sævland, d 1864 i Egeland bruk 5, Farsund, Herad. Døde i barselseng.  Han giftet seg med (2) Rakel Nilsdatter Egeland (Austad), f 1848 i Austad, Nes, Vest-Agder, d 1920 i Egeland bruk 5, Farsund, Herad, Vest-Agder, Norge.  Rakel: Hun hadde også to tvillingsønner Ole Olsen og Otto Olsen f. 1886, så hun må ha hatt en ny mann etter at Hans døde i 1882, Bruk 5 Egeland ble solgt til Daniel Andreas Jacobsen bruk 1 da hun døde.

                    iii.  Johannes Hansen Egeland, f 1813 i Egeland br 1, Herad, d 1864 i Egeland br 1, Herad.  Han giftet seg med Torborg Fredriksdatter Egeland (Barskår), f 1814 i Solbarm, Liknes, Vest-Agder, d 1881 i Egeland, Herad.

                    iv.   Helene Pernille Hansdatter (Egeland), f 1822 i Egeland bruk 1, Herad.

           8.       v.    Abel Maria Hansdatter Egeland f 1824.

           9.       vi.   Augustinus Hansen Rasvåg (Egeland) f 1816.

                    vii. Anne Johanne Hansdatter (Egeland), f 1818 i Egeland br 1, Herad, d i Feda.

           10.     viii.       Grete Katrine Hansdatter Åsen (Egeland) f 1821.

                    ix.   Hans Peder Hansen (Egeland), f 20.08.1819 i Egeland, Farsund, Herad.

                    x.    Nils Gabriel Hansen Egeland, f 1831 i Egeland br 1, Farsund, Herad, Vest-Agder, d i Feda.

                             Han giftet seg med Sara Andrea Antonisdatter Egeland (Sæveland), f 1836 i Indre Sæveland, Herad, Vest-Agder, d i Feda ?, bosted (fam) 1878 i Solgte bruk 2 og 3 Egeland og flyttet til Feda sogn.

 

 

7. Generasjon

 

7.  Ole Hansen Egeland, f 1814 i Egeland lnr 254 bnr 1, Herad, d 19.01.1880 i Egeland bnr 12, bosted i Egeland bnr 12, yrke Gårdbruker. Han giftet seg med Ingeborg Katrine Pedersdatter, 1841 i (Feda), f 05.10.1812 i Dyrli, Liknes sogn, Kvinesdal (datter av Peder Olsen f. Dyrli (senere Sande) og Anne Malene Sande (Titland)), dåp 11.10.1812 i Nedre Kvinesdal, d 06.05.1879 i Egeland lnr 256 br 12, konfirmert 1827 i (Sande).

                             Barn:

                    i.     Helene Andrea Olsdatter Egeland, f 22.11.1841 i Egeland bnr 12, Herad, d 1926 i Egeland bnr 12, eiendom 1890 Kjøpte farsgården fra broren Kristian sin enke., yrke Gårdbruker.

                    ii.   Hans Peder Olsen Egeland, f 19.04.1844 i Egeland br 12, Herad, Farsund, Norway, dåp 28.04.1844 i Herad, d i Chicago (han bor i Chicago i

                    iii.  Anne Malene Olsdatter Egeland, f 08.12.1846 i Egeland br 12, Herad, Farsund, Norway, emigrert til Chicago ?

                    iv.   Ingeborg Cathrine Olsdatter Egeland, f 08.12.1853 i Egeland br. 12, Herad, Farsund.

           11.     v.    Christian Olsen Egeland f 05.07.1858.

 

8.  Abel Maria Hansdatter Egeland, f 1824 i Egeland br 1, Herad, d i Egeland, Herad ? Folketelling 1865 for 1039P Herad prestegjeld Huskone uden Jord bor med sønnen hos broren Nils på Egeland . Hun giftet seg med Elias Akselsen Djubhagen, f i Djubhagen, d 1863 eller deromring.

                             Barn:

                    i.     August Eliassen Egeland, f 1860.

 

9.  Augustinus Hansen Rasvåg (Egeland), f 1816 i Egeland br 1, Farsund, Herad, d i Flekkefjord, Hidra?, folketelling 1865 i Næs og Hitterø sogn (i Flekkefjord landdistrikt), bosted i Til Rasvåg i 1852. Kilde: Heradboka s. 461.  Han giftet seg med Maren Sørensdatter Rasvåg, f 1820 i Moss, d i Hummerås, Hidra, Flekkefjord, Hidra.

                             Barn:

                    i.     Hans Alfred Augustiniusen Rasvåg, f 1852 ca, Rasvåg, Flekkefjord, Hitra, Vest-Agder.

 

10.  Grete Katrine Hansdatter Åsen (Egeland), f 1821 i Egeland br 1, Herad, d i Åsen, Herad. Hun giftet seg med Tobias Elias Olausen Åsen, f 1819 ca, Herad, Vest-Agder.

                             Barn:

                    i.     Ane Tobiasdatter (Åsen), f 1856 ca, Aasen, Herad, Vest-Agder.

                    ii.   Tobine Tobiasdatter (Åsen), f 1860 ca, Åsen, Herad, Vest-Agder.

                    iii.  Hans Tobiasen Åsen, f 1858 ca, Åsen, Herad, Vest-Agder.

                    iv.   Oline Tobiasdatter (Åsen), f 1864 ca, Åsen, Herad, Vest-Agder.

 

 

8. Generasjon

 

11.  Christian Olsen Egeland, f 05.07.1858 i Egeland lnr 256 Br 12, Farsund, Herad, Vest-Agder, Norway, døpt 25.07.1858 i Herad, yrke Tømmermann på seilskute (sailor), d 1890 ca. i Chicago, Cook, IL, USA, eiendom 1880 BNR 12 Egeland, overtok gården etter foreldrene. 

           

       Mulig han: Cook County, Illinois, Marriage and Death Indexes, 1833-1889 about Christian Olson: Name: Christian Olson - Death Date: 21 Dec 1888.

      

       Overtok Egeland lnr 256 br 12 da faren døde i 1880. Han var da ungkar og sjømann. Enka i Chicago solgte i 1890 til Kristians søster Helene Andrea Olsdatter f. 1841 d. 1926. (Heradboken 1977 s. 466).

           

       Mønstringsrullene for Farsund viser at han reiste på Arkhangelsk i 1875, Østersjøen i 1876 og 1877, Amerika i 1879 og Østersjøen i 1881. Deretter står det bare "Rømt New York". (Statsarkivet i Kristiansand). Funnet igjen i Chicago i 1888.

      

      

       Forhold til Sara Malene Reinertsen, f 12.05.1853 i Egeland bruk 9, Herad, Farsund (datter av Reinert Andreas Sakariassen Egeland og Edel Severine Olsdatter Sandviga), bosted 1900 i Meland, Herad, d 01.05.1930 i Gjersdal, Herad.  Han giftet seg med (2) Lagertha Charlotte Johannesen, gift 18.06.1888 i Chicago, Cook, IL, USA, f 06.11.1867 i Kristiania (Oslo), Norway (datter av Jens Christian Johannessen og Dorthea Lovise Caspara Svendsdatter Alvim), døpt 1868, d 1905 i approx. – mulig hun døde i USA, hun emigrerte 01.04.1886 fra Kristiania til Chicago 01.04.1886 med skipet Island sammen med broren Jens.

                             Barn:

           12.     i.     Kristian Kristiansen Egeland f 04.12.1880.

 

 

9. Generasjon

 

12.  Kristian Kristiansen Egeland, f 04.12.1880 i Egeland, Herad, døpt 06.01.1881 i Herad Kirke, konfirmert 06.10.1895 i Herad. Gikk til Flekkefjord, første reise med Germania. Påmønstret 10.12.1897. Bodde i Brooklyn, NY, 5th ave. i 7 år sm Astrid. I USA seilte han Commodore Rollins for United Fruit company. Natt til 3 november 1929 reddet han et nødlandet fly fra US Navy. Han giftet seg med Astrid Marie Steen, 16.10.1911 i Korskirken sokn Bergen, f 22.07.1888 i Bergen (datter av John Albertsen Steen og Henrikke Marie Olsen), bosted i Bispengaten 6 B (vokste opp der), bosted i NY 5th avenue i 7 år (til 1919?), bosted 1919 i Fana, Villa Tresli, d 20.05.1970 i Fana.

                             Barn:

                    i.     Else Egeland, f 04.10.1919 i Fana, d 29.12.1937 i Etter hodeskade påkjørsel el. hjernehinnebet?.  Bergen Komunale Kvinnelige Industriskole 1935. Folkehøgskole Framnes, Hardager. Stort sang og musikktalent. Sang på Bergen Teater. Spilte piano m.m. Skulle til Paris og studere opera.

           13.     ii.   Alf Egeland f 26.09.1921.

                    iii.  Jan Henrik Egeland, f 1929, d 06.05.1930 i Fana.

 

 

10. Generasjon

 

13.  Alf Egeland, f 26.09.1921 i Fana, utdanning Økonomisk artium Fana Gymnas., yrke Avdelingssjef Bergensmeieriet, bosted 2006 i Fana, d 24.01.2010 Fana. Han giftet seg med Hulda Birkeflet, 1956 i Fana kirke, f 25.06.1933 i Sande, Gaular, Sogn og Fjordane (datter av Brynjulf Olsson Birkeflet og Helena Simonsdtr. Lunde), yrke Hjelpepleier, d 02.07.2003 i Fana.

                             Barn:

           14.     i.     Brynjulf Egeland (detaljer utelatt).

                    ii.   Else Egeland (detaljer utelatt).