ELSE EGELAND - BAKGRUNN:

Jeg er født i 1960 og bor nær skog, fjell og fjord. Har praktisert som healer i Bergen fra 1983 til 2007, holdt kurs og fordrag over hele landet siden 1986.  Har  vært aktiv i organisasjonsarbeid innen det alternative behandlingsområdet kontinuerlig siden 1994. Mottok i oktober 2004 NNHs hedersbevisning for positiv profilering av healing og healere gjennom 10 år. Æresmedlem av Det Norske Healerforbundet.

Min formelle utdanningsbakgrunn er: Autorisert sykepleier, videreutdanning i veiledning,  helsefag hovedfag  (sykepleievitenskap),  helseledelse, praktisk pedagogisk utdanning og vitenskapsteori.

HØYERE UTDANNING:

SYKEPLEIEPRAKSIS: Ekstrahjelp / ringevikar som sykepleier i Bergen Kommune (hjemmesykepleien) siden 1986,
parallelt med økende privat virksomhet. Fra juni 2013-mars 2015: 80% stilling i Bergen Kommune.
Jobber nå som fagkonsulent.

HEALING BAKGRUNN OG PRAKSIS:
-
Erkjente healingevner siden 1983, åpen praksis siden 1985.
-Godkjent healer av National Federation of Spiritual Healers England 1987.
-
Godkjent healer av Det Norske Healerforbundet 1995
-Godkjent healer av Healernes Fagforbund (2005)
-Pause siden desember 2007, tar den kanskje opp igjen etter hvert :-)
- Regresjon (praksis siden 1988)

KURSDELTAKELSE ALTERNATIV BEHANDLING: Deltatt på en rekke kurs og konferanser innenfor holistisk helse og healing i England, Norge, Sveits og Danmark siden1984. Har også grunnkurs innenfor kinesiologi, metamorfose, massasje, aromaterapi, rebirthing og Qigong (praktiserer ikke disse).

DELTAKELSE PÅ AKKREDITERTE SEMINARER OG KONFERANSER:
- Alternativ / supplerende behandling. 18. feb. 1998. Betanien Sykepleierhøgskole.
- Komplementær kreftbehandling. 23 - 25 mars 2000. Kreftforeningen (i programkomiteen + foredragsholder).
- Complementary therapies in cancer care. 17 juni 2003. University College London Hospitals.
- Komplementær kreftbehandling. 3 - 5 juni 2004. Kreftforeningen (i programkomiteen + foredragsholder).
- Complementary Therapy: Integration and beyond. 30. oktober 2004. Royal College of Nursing, UK.
- Forskningsseminar om komplementær og alternativ behandling. 15 - 16 mars 2005. NAFKAM.
- KAM-kongressen 2005. 22 - 24 april 2005. ISSH, NNH og NFHM (også fordrag der).


UNDERVISNINGSERFARING: Holdt kurs (grunnleggende og videregående), selvutviklingskurs, grupper og foredrag innenfor helserelaterte tema over hele landet siden 1986. Godkjent kursinstruktør (tutor) ved National Federation of Spiritual Healers (GB) 1995. 

Foredrag / timebasert undervisning for helsepersonell og høgskole- og universitetsstudenter innen alternativ medisin, komplementær kreftbehandling m.v. 

Høsten 2006: undervist to dager i uken på AOF voksenopplæring i helse- og sosialfag (VK1 og 2).

November 2006 - juni 2013 Høgskolelektor HiB (vikar), Institutt for Sykepleierutdanning samt enkelte oppdrag for Senter for omsorgsforskning Vest (forskningsintervjuer + prosjektleder utdanningskonferansen om samhandlingsreformen sept. 2010). Tar fortsatt oppdrag som sensor, veiledning av studenter mv.

 

DIVERSE

ANDRE VERV / AKTIVITETER:

MEDLEMSKAP

 

Web: www.else-egeland.org 
© Else Egeland, Bergen, Norway.

TILBAKE TIL STARTSIDEN