KREFT: ALTERNATIV / SUPPLERENDE BEHANDLING

Disse artiklene og lenkene er ikke ment som medisinske råd til kreftsyke, 
men er tenkt til informasjon og kritisk refleksjon. Informasjonen her 
kan ikke erstatte profesjonell medisinsk behandling eller veiledning.   

Else Egeland: Foredrag på Kreftforeningens  
konferanse om alternativ behandling
i Oslo 3-4 juni 2004.  

Hovedfagsoppgave i sykepleievitenskap 2004: 
Opplevelse, mening og mestring hos
 mennesker som "mot alle odds" overlever alvorlig
 kreftsykdom (pdf-versjon kan lastes ned).

Den danske legen Søren Ventegodt: 
ny holistisk teori om kreft, mener at
spontanhelbredelser kan induseres.
 

Healing som komplementært tilbud til
 kreftpasienter av Else Egeland.  

Foredrag på konferansen "Komplementær kreftbehandling", 
Den Norske Kreftforening, Oslo 23. - 25. mars 2000

Kræftmirakler: I legens og patientens perspektiv.
Artikler av lege Ulrik Dige i 
Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2000
Artikkel nr. 1
     Artikkel nr. 2    Artikkel nr. 3
Ulrik Diges hjemmesider: www.ulrikdige.dk
Den danske pasientforeningen Tidslerne
Kreft og alternativ medisin - 
referat fra konferanse i London, WDDTY nov. 1997

Artikkel om healing og kreft som tidligere 
lå på kreftforeningens hjemmesider 

Kreft og alternativ medisin - 
referat fra konferanse i London, CAIB sept. 1999

What Doctors Don´t Tell You. Tidsskrift med
 helseinformasjon, folkelig, høyt faglig nivå. Har utgitt
 "The Cancer Handbook - What´s really working."

New Approaches to Cancer. Ideell stiftelse, informerer 
om komplementær behandling, henviser til leger
 og terapeuter, arrangerer konferanser.

The Hoxey Therapy  is the oldest unconventional or
 alternative nontoxic cancer therapy in North America..

www.fightingcancer.com

Humlegaarden. Dansk holistisk sykehus.

Vidarklinikken. Antroposofisk sykehus i Sverige.

SantaMonica. Klinikk i Polen

Gerson Institute. The Gerson Therapy - diett for å styrke
 immunsystemet (Link til UK support group- klikk her.)

People Against Cancer.  Amerikansk forening som gir
 kvalifiserte medisinske råd om behandlingsopplegg
Dr Rosy Daniel (UK).  Doctor and former Medical Director
 of the Bristol Cancer Help Center. Offer help to face and
 cope positively with a cancer diagnosis.

National guidelines for the use of complementary therapies in 
supportive and palliative care - the National Council for Hospice
 and Specialist Palliative Care Services and The Prince of Wales’s
 Foundation for Integrated Health 
Alternative Cancer Treatments 
Home Page and Information Center

Cancerguide: information on specific 
therapies as relates to cancer treatment.

What I Would Do If Doctors Told Me I Had Cancer
By Vernon Coleman

The Real Cause of Cancer - And The Solution
By Vernon Coleman


National Cancer Institute USA: Research on
 Complementary and Alternative Medicine.

Her finner du også en bra ordliste.

WWW.BIONORDIC.DK

God oversikt om alternativ behandling og kreft
HVOR DU KAN FINNE UTØVERE AV 
ALTERNATIV BEHANDLING
Anbefalt litteratur!


 
 
© Else Egeland. Web: www.else-egeland.org 

TILBAKE TIL STARTSIDEN - BACK TO INDEX PAGE