Jeg arrangerer ikke kurs selv for tiden, men kan holde kurs for grupper på vestlandet etter nærmere avtale.
AKTUELLE KURS:


1. BLI KJENT MED DINE HEALINGEVNER
Dette kurset har jeg holdt siden 1986, med noen endringer underveis. Kurset er jordnært og passer for alle interesserte.

Levende vesener kan forstås som energisystemer. I dette perspektivet blir healing begripelig og viser oss at vi kan
påvirke helse og sykdom på flere måter. Kurset gir en forståelse av hvordan energi, bevissthet og kropp henger
sammen. Vi gjør øvelser for å sanse energifelt og forstyrrelser i feltet, og vi øver på enkle healingteknikker.

Healing er en urgammel, helhetlig orientert helbredelsesmetode. Kropp, sjel og ånd er uatskillelig enhet, 
og tanker, følelser og livsprosesser kan uttrykkes som kroppslige symptomer og sykdom. Ved å forstå 
samspillet mellom tanker, følelser, energi og kropp kan du se hvordan sykdommer og symptomer oppstår, 
og derved også i større grad være bevisst & ta ansvar for din egen helse og utviklingsprosess.

Healing er en virkningsfull, naturlig og mild metode som virker med våre egne selvhelbredende krefter. 
Healing er en evne som noen mennesker har i sterkere grad enn andre. Ønsker du å lære mer om healing, 
enten det er for å utforske egne evner, utdype din forståelse av healing eller øke innsikt i din egne prosesser 
er du hjertelig velkommen. Kurset er både teoretisk og praktisk. Kan love deg en interessant helg, enten du 
er nybegynner eller erfaren.

Varighet: ca. 13-14 timer, fortrinnsvis helg.


2. SELVUTVIKLING
1 1/2 til 2 timers kveldsgruppper med ulike tema og øvelser for selvkontakt og selvforståelse. Fortrinnsvis for tidligere deltakere på healingkurs, men kan også tilpasses andre. Visualisering og indre reiser er et sentralt verktøy, så det forutsettes at deltakerne behersker visualisering. Ta kontakt for mer informasjon.

3. VEKS-KURS (VITENSKAP, ETIKK, KOMMUNIKASJON, SAMFUNNSKUNNSKAP)
FOR UTØVERE AV ALTERNATIVE BEHANDLING

Kurset er godkjent av flere healerorganisasjoner for de som ønsker registrering i det offentlige behandlerregisteret Altbas.
Del 1: Pasientkommunikasjon, etikk og jus. To dager / 13-14 timer.
Del 2: Vitenskapsteori, forskningsmetode og fagteori. En dag / 7 timer.Web: www.else-egeland.org 
© Else Egeland, tlf. 959 24448, epost post@else-egeland.org