HOLISTISK SYKEPLEIE - ALTERNATIV BEHANDLING I SYKEPLEIEN: 

ARTIKLER, PUBLIKASJONER, LOVER/FORSKRIFTER, AKADEMISKE OPPGAVER, 
ORGANISASJONER,
TEORIER, VITENSKAPELIGE TIDSSKRIFTER, SØKEBASER M.V.

Har du en artikkel eller en master/hoved/doktorgradsoppgave av interesse?  Jeg legger den gjerne ut her så flere kan få glede av den :-)

Hovedfagsoppgave i sykepleievitenskap 2004: 
Eksepsjonelle kreftpasienter. Opplevelse, mening
og mestring hos mennesker som "mot alle odds"
overlever alvorlig kreftsykdom.
  Last ned fra Bibsys (lenke).

HELSE, KROPP OG SYKDOM I HELSEFAG.
Eksamensoppgave UiB, helsefag grunnfag, 
modul 2 vår 2001.
Av Else Egeland

Artikkel: Egeland, E. Eksepsjonelle Kreftpasienter.  
Klinisk Sygepleje 2006; 4, 14-22 (kan leses her som pdf-fil)
Bruk av honning i decubitus. Bacheloroppgave av Inga Sørlie
(last ned pdf her, lagt ut etter tillatelse fra IS)
Sykepleiernes Faggruppe i Alternativ Medisin (SFA)
(avviklet 2014)
Dansk Sygeplejeråd-FS-KOM
(faggruppe for Komplementær behandling)
Royal College of Nursing (UK): Complementary therapies in 
nursing, midwifery and health visiting practice (last ned)
.
Complementary therapies in nursing practice
Position statement - Australian Nursing Federation
American Holistic Nursing Association (AHNA) Nursing and Midwifery Council (UK)
Om sykepleiere i alternativ behandling
Holistic Nursing Achieves ANA Specialty Status
(Godkjent som spesialitet av ANA des. 2006)
FIH / UK: A Healthy Partnership: Integrating 
complementary healthcare into primary care
FIH / UK: Complementary Healthcare: a guide The Prince's Foundation of integrated health:
Guidelines on the Use of Complementary Therapies
in Supportive and Palliative Care

Astmatikeres bruk av ulike behandlingstilbud 

Artikkel: Sykepleiere i alternativ behandling - 
frontkjempere for en ny behandlingskultur? 

Etikk/filosofi: Hva er sykdom?  Av Bjørn Hofmann

Helbredelse lønner seg ikke.

Alternativer til antibiotika inn i utdanningen av sykepleiere og 
helsesøstre. Av Kari Skrautvol.

Homeopati mot nye arenaer. Av Kari Skrautvol
Sykepleien nr. 13/2007
Nevrolingvistisk programmering (NLP) - nyttig hjelpemiddel 
til å oppnå betre kontakt med andre. Sykepleien nr. 9/1999
Sygeplejersken (Dansk sygeplejeråd)
. Innholdsfortegnelse
Berit Johannessen (red.)
Komplementær og alternativ behandling
en grunnbok for sykepleiere

Det har vært en stor økning i bruken av alternative behandlingsformer de senere årene, og sykepleiere i praksis har behov for kunnskap når pasienter og pårørende spør dem om alternativ behandling. Det er et krav i rammeplanen for bachelor-utdanningen i sykepleie at studentene har handlingsberedskap til å forholde seg til alternative behandlings- og lindringsmodeller. Denne boken innfrir kravet til rammeplanen, samtidig som den beskriver posisjonen til de alternative behandlingsformene i Norge, og innholdet og prinsippene i disse. Boken beskriver også forholdet mellom alternative behandlingsformer og sykepleie.

 Martha E Rogers teori:  
Science of Unitary Human Beings
Sykepleieteori om helse: The theory of health as 
expanding consciousness - Margaret Newman
Dr. Jean Watson and the 
Theory of Human Caring
Janet F. Quinn, PhD, RN, FAAN
Healer of the Year - Nurse Healers P.A. 1995

Healing Touch International: using hands-on and 
energy-based techniques to balance and align the energy field.
 

The Official Organization for 
Therapeutic Touch (Nurse-Healers)

The Nurse`s Handbook of  Complementary Therapies
utgitt i samarbeid med Royal College of Nursing

Keefe, S. (2005). Holistic Nursing 101. Advance for Nurses.
 - Holistic Principles Begin to Permeate Nursing Curricula

www.nursingtheory.net www.holisticnursing.com
Journal of Holistic Nursing (AHNA/Sagepub) Complementary Therapies in Clinical Practice (journal)
(Tidligere Complementary Therapies in Nursing & Midwifery)
Alternative Journal of Nursing

Holistic Nursing Practice (Journal)

Online journal of the American Nurses Association
Søk på CAM, mange artikler
National Library for Health- Complementary and Alternative 
Medicine. Offentlige sider (NHS England)

Artikkelsøk i vitenskapelige tidsskrifter og databaser: noen er gratis til nedlasting, 
de fleste må man betaler for om man vil ha fulltekst. Merk at enkelte tidsskrifter er tilgjengelig fra www.Helsebibliotektet.no 
om du er autorisert helsepersonell eller student.

Du finner helsepersonellnummeret ditt på http://www.safh.no/hpr/main.php.  
Ellers kan du stikke innom et universitets- eller høyskolebibliotek og laste ned gratis (på minnepenn), eller skrive ut der.
Advances in Mind/Body Medicine 
(journal)
.
Alternative Medicine 
(journal)

Evidence-based Complementary and 
Alternative Medicine (eCAM)
Alternative Therapies in Health and Medicine
WHERE'S THE EVIDENCE? Dr. Ralph Moss: 
Kritisk perspektiv på Evidensbasert Medisin (EBM)

Noreen Cavan Frisch, PhD, RN, FAAN: Nursing as a Context for
 Alternative/Complementary Modalities.

Søk i PubMed - Nursing Theories and Models Søk i PubMed: Holistic Nursing
Oversikt over noen databaser: Helse- og sosialfag (HiB) ScienceDirect - søkeside for en rekke vitenskapelige tidsskrifter.
Søk i PubMed (Søkeord f.eks CAM, nursing) UK PubMed - mange gratis artiker
Finn riktige MeSH-termer (søkeord i MEDLINE/PubMed)  Svenske MeSH (søkeord i f.eks SveMed)
Elsevier Science (All products within Complementary Medicine Explore: The Journal of Science & Healing
ANNET:
Grønn Paviljong: Skisse for integrering av alternativ 
beh.  på sykehus. Lagt ut m. tillatelse fra Stig Bruset.
Undersøkelse NIFAB 2007: 
Bruk av alternativ behandling i Norge
Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og 
alternativ medisin NAFKAM. (UiTø, Med. fak.)
 
Her er også lenker til aktuelle lover.
Nasjonalt informasjonssenter 
for alternativ behandling - NIFAB (under NAFKAM)
Research Council for Complementary Medicine (UK) Videns- og Forskningscenter for 
Alternativ Behandling (ViFAB, Danmark)
FINAL REPORT of the White House Commission on
Complementary and Alternative Medicine Policy
Holistic Nursing: Complementary Therapies 
Increase in Popularity, Raise New Issues
National Center for Complementary and Alternative Medicine
(National Institutes of Health, USA)
Helsebiblioteket: Kunnskap for helsepersonell
Sacred Space Foundation Sykepleiergruppe 
i England, arrangere bl.a. kurs og konferanser.
Mette Karoliussen sine hjemmesider.
Har bl.a. utgitt bok om en humanøkologisk 
tilnærming til sykepleie.
INT. JOURNAL OF HEALING AND CARING. 
Wholistic approaches, focused on the person who has 
the illness rather than on the illness the person has
..
Meta Medicine: A bio-psycho-social model
 of integrative medicine.
Sita di Medicina Tradicional y Natural - Cuba
(På Cuba er alternativ behandling en sykepleiespesialitet)
Understanding the Placebo Effect in Complementary 
Medicine: Theory, Practice and Research
Glasgow Homeopathic Hospital Royal London Homeopathic Hospital
Vidarkliniken! Nordens enda antroposofiska sjukhus WHO: Traditional medicine
British Holistic Medical Association American Holistic Medical Association
Forskningcenter for Livskvalitet, Kbh.
Fokus på livskvalitet og helbredelse uten piller
Mat og helse. Ikke et vitenskapelig tidsskrift som så, 
men mange glimrende søkbare artikler - helt gratis!
Regler for markedsføring av alternativ behandling
(Forbrukerombudet
)
Helsetilsynets Tilsynsinfo 2/2006 - 
helsepersonell i alternativ behandling
E-mail: post@else-egeland.org Web: www.else-egeland.org 
© Else Egeland

TILBAKE TIL STARTSIDEN