KREFT OG ALTERNATIV / INTEGRERT MEDISIN (2)

CANCER ALTERNATIVE INFORMATION BUREAU (CAIB):

SEMINAR FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF CANCER AND OTHER DEGENERATIVE DISEASES THROUGH ALTERNATIVE AND INTEGRATED MEANS.

IMPERIAL COLLEGE, LONDON 13. - 14. SEPTEMBER 1999.

Referat ved Else Egeland; deltakelse med delstøtte fra Den Norske Kreftforening.

INTRO:

CAIB ble stiftet av Tina Cooke etter at hun selv fikk brystkreft med dårlig prognose i 1997. Hun startet en prosess hvor hun utforsket forskjellige alternative behandlingsformer og valgte et opplegg ut ifra den informasjonen hun selv hadde skaffet. Hun ble frisk, og stiftet CAIB i den hensikt å informere andre om hvordan man selv kan ta kontroll over kreftsykdom. Dette arrangementet var det første i en planlagt rekke seminarer.

Det var omkring 500 deltakere på seminaret, hvorav ca. 300 kreftsyke og resten helsepersonell og terapeuter. Deltakerne ble muntlig og skriftlig informert om at arrangørene ikke hadde ansvar for de råd og synspunkt som ble fremmet under seminaret og å ta opp behandlingsspørsmål med lege.

Arrangørene sendte bl.a ut en pressemelding i forbindelse med seminaret hvor det ble rettet kritikk til kreftorganisasjonene og oppfordring til å boikotte innsamlingsaksjoner. Web: www.caib.co.uk.

PROGRAMMET

Seminaret ble ledet av Dr. Rosy Daniel, tidligere medisinsk ansvarlig ved Bristol Cancer Help Centre. Sentrale problemstillinger var bl.a.:

Professor Samuel Epstein (USA), som bla. har utgitt boken "The Politics of Cancer", snakket om miljøfaktorer som kreftrisiko. Han kritiserte kreftorganisasjonen (The Cancer Establishment) for å ignorere miljøspørsmål i relasjon til forebygging og for negative holdninger til alternativ medisin. Han mente at krigen mot kreft kan vinnes, men kun om den føres fra grasrota og ved press fra publikum. Han rettet også kritikk mot kjemoterapi og mot bruken av tumorrespons (og ikke overlevelse) som mål på behandlingseffekt. Videre påpekte han at det er ikke alt som kalles alternativt eller komplementært som er nyttig for kreftsyke. Epstein har presentert et forslag til kreftstrategi for den svenske og den britiske regjering.

Dr. Michael B. Schachter (USA) snakket om komplementære og alternative terapier i kreftbehandling. Han mente at fokus for behandling primært må være å kontrollere sykdommen, ikke alltid å kurere. Han oppfordret kreftsyke til å samle kunnskap og informasjon og selv vurdere hva som styrker en, da respons på forskjellige behandlingsformer kan være svært individuell. Han kritiserte også medisinens bruk av tumorstørrelse som indikator på behandlingseffekt og at man lar pasientene tro at reduksjon av tumor betyr økt sannsynlighet for overlevelse. Han mente også at de fleste pasienter er mer opptatt av livskvalitet enn av overlevelse.

Schachter hevdet at pasienter blir feilinformert, f.eks. ved bruk av strålebehandling og kirurgiske inngrep ved visse kreftformer hvor dette i realiteten ikke har terapeutisk verdi. Kreftpasienter får ikke tilstrekkelig informasjon til å gjøre informerte valg. Dr. Schacter mente at alternativ behandling bør benyttes i alle stadier i kreftsykdom, enten alene eller sammen med konvensjonell behandling. Han viste ellers til en undersøkelse hvor det kom fram at flertallet av pasienter med spontane remissjoner hadde endret kosthold. Dr. Scachter redegjorde også for The Clonal Mutation Theory for the Development of Cancer.

Schachter anbefalte vit. A, C, E, betakaroten og D (moderat) samt selen, molybden, magnesium, sink, kobber, kalsium, mangan, spormineraler, essensielle fettsyrer og fordøyelsesenzymer som tilskudd ved kreft. En bør unngå røyk, alkohol, kaffe, amalgamfyllinger, søtningsstoffer, sukker, hormoner, mikrobølgeovner, elektriske tepper, tungmetaller, pesticider, klorert vann. Schachters websider: www.mbschachter.com

Professor Fredrich Douwes (Tyskland) snakket om hypotermi i kreftbehandling. Hypotermi brukes sammen med annen behandling. Han mente at kreft ikke er en sykdom, men et symptom med flere årsaker. Når kreftsvulsten forsvinner sakte får kroppen tid til å bygge immunitet, og metastaser forsvinner. Ideen bak hans behandlingsopplegg er å endre det indre miljøet som gir grobunn for og nærer kreften. Dette gjøres bl.a ved å forbedre de friske funksjonene; styrking av immunsystem, avgiftning, bedre organfunksjoner (lever/nyrer), styrke psyken og korrigerer livsstil. Av annen behandling nevnte han tradisjonell kinesisk medisin (TCM), homøpati, trening, ernæring, immunterapi, psykoterapi, elektroterapi (Nordenstrøms metode) og orthomolekylær medisin. Senteret hans er anerkjent i Tyskland og behandler ca. 5.000 kreftsyke årlig.

Edward Goldsmith (GB) er miljøaktivist og redaktør for bladet "The Ecologist". Han snakket om kreft og miljøpolitikk, og om verden styrt av økonomiske interesser. Han mente at konvensjonell medisin i stor grad benytter behandling som ikke virker, og gjør dette fordi det er "vitenskapelig korrekt".

Dr. Rosy Daniel (GB) snakket om en holistisk modell for kreftbehandling, med vekt på Bristol-modellen. I korte trekk går den ut på å aktivisere kreftsyke i egenomsorg og rekreasjon og styrke livsviljen og kampånden. Helse er basert på mange variabler, noen av disse har individet kontroll over. Sentrale tilbud er: holistisk medisinsk rådgivning, kostveiledning, holistisk sykepleie (symptomkontroll med naturlige behandlingsformer), avspenning, meditasjon, visualisering, transpersonlig veiledning (basert på psykosyntese), gruppeterapi, kreativ terapi, healing (som gir økt energinivå), tai chi, qi gong (trening) m.m. Resultater av opplegget er reduksjon av frykt/isolasjon, symptomkontroll, bedre resultat av behandling og reduksjon av bivirkninger og opplevelse av makt og kontroll over eget liv (empowerment). Dr. Daniel viste bl.a til en undersøkelse som viser at kampvilje er sentral ved overlevelse.

Dr. William Fair (USA) er tidligere kreftkirurg som selv fikk kreft på toppen av sin karriere. Han pleide å smile overbærende av kreftsyke som benyttet alternativ medisin. Da han selv ble syk responderte han ikke på konvensjonell behandling. Med innbitt livsvilje dro han til en alternativ klinikk i California. Han begynte med meditasjon, yoga og kostomlegging og følte seg raskt bedre. En kinesisk urtelege anbefalte en urtekur som tumor responderte på. I dag er sykdommen under kontroll, han opplever mer vitalitet og bedre livskvalitet enn før han ble syk.

Han praktiserer i dag som komplemetær lege og holder foredrag over hele verden. Han ser på kreft som en kronisk lidelse. Fokus er primært kontroll over sykdommen. Fair brukte begreper som å "expand life" vs. å "extend life"... Han uttrykte seg kritisk til bruk av kjemoterapi og stråling. Han mente at det er mer viktig å se på hvorfor kreft utvikler seg enn årsaker til kreft. I kreftbehandling anbefalte han tilskudd av vitamin E, soyaprotein, folinsyre, multivitamin, lavt proteininntak og trening. Han viste også til undersøkelser om sammenhenger mellom høyt stressnivå og endring av immunfunksjoner; hvordan stress kan bidra til økt sykdomsutvikling.

Dr. Mosraf Ali (Moskva) har startet en komplementær medisinsk klinikk i London. Alle teraputene er leger som har spesialisert seg i forskjellige former for komplementær eller alternativ behandling. Han snakket om Hippokratisk sykdomssyn og fortalte om terapier som benyttes på hans klinikk; bla. avgiftning, dietter, homøpati (f.eks. for å bedre søvn), yoga, urtekurer og healing. Webadresse: www.integratedmedicalcentre.co.uk.

Gilberto Alvarez (Mexico) er medisinsk ansvarlig for Stella Maris-klinikken i Mexico. Han presenterte behandlingsopplegget ved klinikken ved kreftsykdommer og andre degenerative lidelser. Behandlingen består av avgiftning, enzymterapi, intravenøs cocktail (amygdalin, ascorbinsyre og DMSO), antioksydanter, immunterapi, stresskontroll, lymfedrenasje og kostveiledning. Mer informasjon: www.stellamarisclinic.com.

Dr. Keith Mason (GB) holdt et filosofisk foredrag om kroppens eget helbredelses- og varslingssystem og hvor vanskelig det egentlig er å bli syk. Tankeprosesser og holdninger påvirker kroppen. Han viste viktigheten av mål og ambisjoner, utvikle karakter, og hvordan cellene lytter og handler i forhold til de meldinger vi gir.

EGNE INNTRYKK FRA DEBATTEN

Mange av deltakerne var selv kreftsyke, og hoveddelen av spørsmålene gikk på informasjon i forhold til spesifikke individuelle lidelser. Mange uttrykte frustrasjon i forhold til de kritiske kommentarene som kom frem fra enkelte foredragsholdere vedrørende konvensjonell kreftbehandling, da mange opplevde at de ikke hadde særlige valgmuligheter og manglet informasjon. Mange fant det vanskelig å skaffe informasjon på egen hånd, som kreftsyk skal man være ganske ressurssterk for å gå i gang med å skaffe oversikt over egen sykdom, konvensjonelle tilbud og relevante alternative / komplementære tilbud og terapeuter / leger. (Merk at kreftbehandling ikke er underlagt medisinsk monopol i England, og at leger står svært fritt i valg av terapibruk).

Konferansen konkluderte bl.a. med at CAIB vil sende ut en informasjonspakke til deltakerne med bl.a henvisning til leger/terapeuter. De ville også opprette en informasjonstelefon.

Min egen konklusjon er at det foreligger et klart behov, også i vårt eget land, for informasjon om alternativ/komplementær medisin ved kreft, hvor seriøse alternativer finnes og hvordan disse først og fremst kan hjelpe i forhold til livskvalitet.

 

Bergen, 24. september 1999

Else Egeland

 

E-mail: post@else-egeland.org Web: www.else-egeland.org 
© Else Egeland

TILBAKE TIL STARTSIDEN

TILBAKE TIL OVERSIKT - KREFT